Kinderopvangtoeslag 2015, de veranderingen

Een aantal wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag in 2015 zijn al bekend gemaakt! In dit artikel zullen we de veranderingen in de kinderopvangtoeslag nader toelichten en verduidelijken. De meeste ouders zullen ongeveer hetzelfde betalen aan kinderopvang als in 2014.

Indexatie uurprijzen kinderopvangtoeslag


Per uur kinderopvang stelt de overheid een maximumbedrag vast dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Alles wat kinderopvang meer kost per uur dan deze uurprijs, moet je als ouder geheel zelf betalen. Omdat de prijzen van bijna alles elk jaar veranderen en geïndexeerd worden stelt de overheid elk jaar opnieuw de maximum uurprijs vast. Zo ook dit jaar, in Mei 2014 heeft de Ministerraad de uurprijzen voor 2015 vastgesteld. Zie onderstaande tabel:

2014 2015
 Dagopvang €6,70 €6,84
 Buitenschoolse opvang €6,25 €6,38
 Gastouderopvang €5,37 €5,48


 

Indexering toeslagtabel kinderopvangtoeslag

In een brief met het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2015 is de eerste kamer op de hoogte gesteld van de voorgenomen wijzigingen in de kinderopvangtoeslag in 2015. In deze brief van minister Asscher (SZW), is ook een voorstel gedaan om de kinderopvangtoeslagtabel te indexeren. Aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaald. De inkomens grenzen worden iets opgehoogd. Als je dus als ouder hetzelfde verdiend als afgelopen jaar kan het zo zijn dat je in een lagere schijf valt en iets meer kinderopvangtoeslag krijgt.

Aanpassing begrip eerste kind bij een gelijk aantal uren

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang te weten welk kind belastingtechnisch gezien wordt als kind 1 en welk kind niet. Het eerste kind krijgt namelijk minder kinderopvangtoeslag als het tweede en opvolgende kind. Het kind met de meeste uren kinderopvang blijft kind 1, als een gezin twee kinderen heeft met een gelijk aantal uur opvang, wordt vanaf 2015 het duurste kind gezien als kind 1, dat wat het goedkoopste kind. In de praktijk zal bijna niemand hier mee te maken krijgen.

Ouderschapsverlofkorting in 2015 afgeschaft

Met de ouderschapsverlofkorting kunnen ouders die ouderschapsverlof opnemen een flink belastingvoordeel verkrijgen. Voor ouders die bijvoorbeeld 6 uur per dag werkten en toch een hele dag opvang moesten afnemen, was deze regeling ook gunstig. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft namelijk ook van kracht tijdens het ouderschapsverlof. In 2015 gaat deze regeling verdwijnen.

Verplicht lidmaatschap stichting geschillen commissie kinderopvang instellingen

Ook heeft de ministerraad deze extra kwaliteitseis in het leven geroepen. Vanaf juli 2015 moeten alle kinderopvanginstellingen zich aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Veel kinderopvanginstellingen hebben al een klachtenprocedure. Uiteraard wordt verwacht dat ouders eerst samen met de instelling het probleem of de klacht proberen op te lossen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. (reglement, pdf)

Uitbreiding adviesrecht ouders.

De rol voor oudercommissies richt zich nu voornamelijk op de prijzen van de kinderopvang. Oudercommissies gaan zich in de toekomst meer richten op de pedagogische kwaliteit. De oudercommissie treedt daarom twee keer per jaar in gesprek met de opvanginstelling.

Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl worden de resultaten van de handhaving van de kwaliteit gepubliceerd. Nu zijn op de site al de bevindingen van de GGD te vinden maar voor de ouders is nog niet zichtbaar wat de gemeente met die bevindingen heeft gedaan.

Je kinderopvangtoeslag voor 2015 berekenen.

Kinderopvangtoeslag.com heeft een sheet samengesteld, waarmee je de kosten voor de kinderopvangtoeslag in 2015 kan berekenen. In deze sheet kan je goed het verschil met 2014 zien. Als er wijzigingen zijn wordt de sheet geüpdatet en krijg je hiervan bericht, op die manier blijf je tot 2015 automatisch op de hoogte van belangrijke wijzigingen in de kinderopvangtoeslag.

 

 

Kinderopvangtoeslag 2014 voorlopige wijzigingen ontwerpbesluit

Kinderopvangtoeslag 2014, voorlopige wijzigingen.

De afgelopen jaren is de kinderopvangtoeslag sterk versoberd, het gevolg hiervan is dat er het laatste jaar minder beroep is gedaan op de kinderopvangtoeslag. In het eerste kwartaal is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 10% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2012 (bron). Daarmee heeft het kabinet een financiële meevaller van 225 miljoen en zijn de bezuinigingsdoelstellingen voor de kinderopvangtoeslag van het kabinet gehaald, en hoeft er zoals het er nu uitziet niet extra te worden bezuinigd op de kinderopvang.


Begin juni 2013 is het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag bekend geworden. Dit besluit wordt naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd ter goedkeuring, waarna het begin 2014 in werking kan treden. De verwachting is dat er niet veel wijzigt aan dit besluit.


 

Wijzigingen kinderopvangtoeslag in 2014

Hieronder de wijzigingen in die voor jou als ouder van belang zijn:

Indexering inkomensklassen in toeslagtabel

De bedragen van de toeslagtabel kinderopvangtoeslag worden met 2,01% verhoogt. Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkelingen in de kinderopvang sector, de subsidie factoren van de overheid en een inflatie berekening door het Centraal Planbureau. Voor ouders is deze regeling niet nadelig!
Het is je waarschijnlijk wel bekend dat hoe meer je verdiend hoe minder kinderopvangtoeslag je ontvangt. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt samen met het verzamelinkomen. Bij elk stapje verzamelinkomen hoort een percentage kinderopvangtoeslag.
Mocht je dus hetzelfde verdienen als het jaar er voor dan is de kans groot dat je een stapje naar beneden valt, waardoor je meer kinderopvangtoeslag krijgt. De meeste mensen gaan ook tegenwoordig nog jaarlijks in salaris vooruit.

Indexering maximum uurprijzen dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

De overheid vergoed de kinderopvang tot een bepaalde uurprijs. Is je kinderopvang duurder dan krijg je geen vergoeding over het restant. Hoe hoger de maximum uurprijs is die de overheid vergoed met de kinderopvangtoeslag hoe beter dit voor ouders is, die een opvang hebben die meer vraagt dan de maximum uurprijs. De uurprijs wordt dit jaar met 2,66% verhoogd. Dit is ook niet nadelig voor ons ouders. Hieronder een overzicht van de maximum uurprijzen in 2014:

2013 2014
 Dagopvang €6,46 €6,70
 Buitenschoolse opvang €6,02 €6,25
 Gastouderopvang €5,17 €5,37

Veel kinderopvang instellingen zitten in zwaar weer, veel instellingen hebben vorig jaar de uurprijs niet verhoogd. Normaal verhogen de instellingen jaarlijks de uurprijs omdat ook hun kosten stijgen.

Wat voor gevolgen heeft dit voor jou?

Je gaat er in 2014 niet op achteruit als je situatie hetzelfde blijft (Ongeveer zelfde salaris, zelfde aantal uren opvang, geen verhoging van de kinderopvang instelling.)

Voorbeeld:

Gezin A heeft:

  • Een verzamelinkomen van €25.000 in zowel 2013, als 2014,
  • 1 kind 3 dagen naar de dagopvang.
  • Moeders werkt 24 uur per week, vader werkt 32 uur per week.
  • Uurprijs kinderopvang €6,60, 33 uur per week.

Netto kosten 2013 €165,47.
Netto kosten 2014 €148,66.

Ze besparen per maand €16,80.

Je kinderopvangtoeslag voor 2014 berekenen.

Kinderopvangtoeslag.com heeft een sheet samengesteld, waarmee je de kosten voor de kinderopvangtoeslag in 2014 kan berekenen. In deze sheet kan je goed het verschil met 2013 zien. Als er wijzigingen zijn wordt de sheet geüpdatet en krijg je hiervan bericht!

Ook blijft de ouderschapsverlof korting in 2014 nog van kracht, volgens de informatie nu. De ouderschapsverlof korting kan je ook berekenen in de sheet!