Kinderopvangtoeslag 2012 veranderingen berekening 97


De berekening van de kinderopvangtoeslag gaat in 2012 veranderen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer dat de kinderopvangtoeslag vanaf volgend jaar wordt gekoppeld aan het aantal uren dat de ouders of verzorgers van het kind werken.

Veranderingen Berekening Kinderopvangtoeslag.

Nu is het inkomen van de ouders nog bepalend voor de hoogte van de toeslag. In 2012 wordt de vergoeding gekoppeld aan het aantal arbeidsuren van de partner die het minste werkt.  Bijvoorbeeld:

Nieuw: Bereken je kinderopvangtoeslag over 2012 met dit tool! Alles duidelijk op een rij!

Voor ouders die geen hele werkdagen van acht uur maken, kan deze nieuwe regeling nadelig uitpakken. Zij moeten namelijk vaak wél voor een hele dag het kinderdagverblijf betalen, maar krijgen niet over het gehele bedrag een toeslag.

Voorbeeld:

Een ouder werkt zes uur per dag (van 10:00 tot 16:00) . Deze ouder krijgt per dag 140% van zes uur vergoed. Dat is 8,4 uur per dag kinderopvangtoeslag. Voor de overige 1,6 uur moet de ouder de volle pond gaan betalen.

(Een lastig punt hierbij is voor ouder die bijvoorbeeld maar 6 uur per dag (Bijvoorbeeld van 10.00 tot 16.00 uur )werken en daarom toch voor en hele dag (bijvoorbeeld 10 uur) kinderopvang moeten betalen.  Zo een ouder krijgt per dag maximaal 140% van 6 uur = 8,4 uur per dag kinderopvangtoeslag. Voor de overige 1.6 uur moet ze de volle pond betalen.)

Voor BSO opvang kan maximaal 70% van het aantal uren van de minst werkende ouder aan kinderopvangtoeslag worden ontvangen.

Blijf op de hoogte

Laat hieronder je email achter en ontvang alle nieuwe berichten en besparingstips voor de kinderopvangtoeslag!

Kinderopvangtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht

Kamp wil de mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen gaan beperken. Dit is om fraude tegen te gaan.

Op dit moment kan ment tot één jaar terug met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen. Er zijn echter meerdere fraudegevallen geconstateerd met deze aanvragen, waarbij terugvordering van te veel uitgekeerde toeslag lastig bleek te zijn.

Daarom wordt de mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen bekort tot één maand.

Wij adviseren ouders altijd terughoudend te zijn met het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Het is verstandig om eerder te weinig dan te veel aan te vragen, zodat je aan het eind van het jaar niet hoeft bij te betalen.

Nieuw: Bereken je kinderopvangtoeslag over 2012 met dit tool! Alles duidelijk op een rij!

Betekent dit dat je geen “spaarpotje” meer mag hebben? Wat gebeurt er als achteraf blijkt dat je een jaar lang €25 te weinig per maand hebt ontvangen? Krijg je dit dan niet meer terug? Hoe zit het met ondernemers die niet weten hoeveel ze gaan verdienen in een jaar? Of met mensen die in 2012 ineens meer of minder gaan verdienen? (een betere of slechter betaalde baan hebben?) Of met bankdirecteuren die niet weten of ze hun bonus gaan halen?

Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag moet op tijd gebeuren en mag niet meer met terugwerkende kracht. Aan het einde van de periode wordt een definitieve berekening gemaakt, waarbij eventuele verrekening plaats vind.

Veranderingen voor gastouders

Ouders die alleen inkomsten hebben uit het werk als gastouder, krijgen in de toekomst geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eigen kind. Volgens Kamp gebeurt het namelijk dat ouders die geen ander werk hebben elkaars gastouder worden.
online adverteren www.m4n.nl

Het is inderdaad zo dat de bovenstaande situatie fraude in de hand werkt. Aan de andere kant betekend het ook een forse terugval voor gastouders die wel serieus met hun werk bezig zijn en meerdere kinderen hebben. Er zullen niet veel gastouders zijn die hun eigen kind naar een crèche brengen. Maar door deze verandering zit een gastouder wel sneller vol.

Rekenvoorbeeld:
Situatie 2011
Een gastouder ontvangt in vijf kinderen per dag (9 uur) voor € 4,50 per uur. Dit is €202,50 bruto per dag. Wellicht ontvangt zij €30,- netto per dag voor haar eigen kind, Deze ouder houdt ongeveer €100 per dag netto over aan één dag gastouderopvang.
Situatie 2012
De ouder ontvangt geen toeslag meer voor haar eigen kind. Hiermee loopt zij dus 23% (100 (2012)/130 (2011)=23) inkomsten mis. Veel mensen zouden een week gaan staken voor deze inkomensterugval!

Praktische bezwaren

Zoals u ziet zitten er aan deze wet nogal wat haken en ogen. Vooralsnog ziet het er naar uit dat ouders nóg minder toelage zullen ontvangen dan in de eerder aangekondigde verlaging van de kinderopvangtoeslag.

 • Kinderopvanginstellingen verplichten ouders vaak tot het afnemen van een hele opvangdag. Jebetaalt dus vaak 10 uur per opvangdag, ook al is je kind maar acht uur per dag aanwezig.
 • Het is onduidelijk hoe het zit met (Hoe zit het) met de berekening van de terugwerkende kracht van de wijzigingen. Kun je na een maand geen beroep doen op te weinig ontvangen kinderopvangtoeslag? Krijg je een boete als je te veel kinderopvangtoeslag ontvangt?
 • Hoe wordt het aantal uren gecontroleerd van ouders met onregelmatige werktijden? (met een baan met onregelmatige werktijden?) Hoe gaat deze nieuwe wet om met ouders die veel overuren maken of zelfstandige ondernemers?

Conclusie

Uit bovenstaande valt te concluderen dat deze nieuwe wet ouders hard in de portomonee zal raken. Ouders krijgen vanaf 2012 minder toeslag en moeten soms zelfs extra kosten gaan maken. Frauderen wordt moeilijker, wat natuurlijk een goede zaak is.

Blijf op de hoogte

Laat hieronder je email achter en ontvang alle nieuwe berichten en besparingstips voor de kinderopvangtoeslag!


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

97 thoughts on “Kinderopvangtoeslag 2012 veranderingen berekening

 • Manja

  Ik vraag me ook af hoe de regeling geldt bij de buitenschoolse opvang tijdens vakanties. Dan ga je het ook niet met de 70% norm redden of zou in dit geval dan de regel van de 140% norm gelden.
  Op zich vind ik de verandering best een goede zaak, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de toeslag wordt gebruikt om de kinderen ook in de vrije tijd op te vangen. Ook de verplichte afname van uren bij de dagverblijven en bso zorgen ervoor dat er in sommige gevallen meer toeslag wordt gegeven dan nodig is. Het blijft echter heel moeilijk om een regeling te vinden welke bij ieders wensen/omstandigheden aansluit. Toch denk ik dat het zeker niet onmogelijk is. Als de overheid en de kinderopvanginstanties goed met elkaar samenwerken en afspraken maken moet dit lukken. Het is dan een kwestie van een uniform systeem ontwikkelen waar toch flexibiliteit mogelijk is en het ter beschikking stellen van middelen waardoor er de nodige controle kan plaats vinden. Omdat de kinderdagverblijven de situaties het beste kunnen inschatten lijkt het me verstandig dat hier ook de controle rust, de kinderdagverblijven dienen dan wel de middelen en mensen ter beschikking te krijgen. Door deze investering kan men misbruik tegen gaan en de kinderopvangtoeslag in stand houden voor de mensen die hier wel op een juiste manier gebruik van maken.

 • Danny

  Op zich een goede verandering om de toeslag afhankelijk te maken van het aantal uren dat wordt gewerkt/gestudeerd. Het lijkt mij dan wel zaak dat ook bij de opvang een wijziging wordt doorgevoerd om een flexibel aantal uren te kunnen afnemen. Wanneer iemand de ene week 2 en andere week 3 weken werkt is er op dit moment geen opvang die dit kan opvangen en kom je dus op 3 dagen per week uit.

 • Joyce

  Ik vind dit absoluut niet normaal in mijn situatie dan. Ik ben alleenstaand en werk diensten dus ik ben hier de dupe van. Ik kan dalijk geen opvang meer betalen en zal mijn vaste baan in dat geval moeten gaan opgeven en dan zeuren ze weer dat er teveel mensen thuis zitten.

 • Monique Govers

  Ik heb voor mijn werk maar 1 dag opvang nodig. De opvang organisatie dwingt mij echter om 2 dagen af te nemen.

  Dit strookt niet met de regel dat ik alleen vergoed kan krijgen voor de uren dat ik werk. Ik wil wel maar 1 dag afnemen maar kan dat niet volgens de regels van de opvang organisatie.

  De overheid zou bij de opvangorganisaties moeten afdwingen dat dit niet langer kan. Ik wil kunnen afnemen aan opvang dat wat ik nodig heb!

 • Petra

  Als er een goede rekenmodule komt, ga ik uitrekenen of ik wel wil blijven werken. Ik werk zelf in het onderwijs. Bso kan je zonder vakanties regelen, creche niet. Dus voor de creche betaal ik voor 12 weken, waarvan mijn jongste dus niet aanwezig is. In de vakanties zijn mijn kinderen thuis (op school na), want dan wil ik van ze genieten. Maar creche dus wel doorbetalen. Als ik die 12 weken niet zou hoeven betalen (en zeker in 2012) dan is de overweging misschien om wel te blijven werken.

 • Nora

  administratiekantoor naast openen om het aantal gewerkte uren te checken. Dhr. Kamp heeft vast als hij al kids heeft een dure Nanny tot zijn beschikking…geen beeld bij hoe hij dat dan gaat uitvoeren…..en wat zal dat gaan kosten. Al die extra sores.

  Ik veracht dit kabinet dat alles stuk maakt. Orde op zaken stellen, noemen ze dat. Ik noem het korte termijn denken en de gevolgen niet doorrekenen. En heel Nederland maar PVV stemmen en VVD….Ook nog voor de Provinciale Staten verkiezingen. Men wil dit blijkbaar zo, op een a-sociale wijze.
  Korte termijndenken. Dat ze snel mogen vallen!

  Een boze moeder, die nog geen beeld heeft bij hoe het volgend jaar dan moet met de kids.

 • Hestia

  Mijn man heeft een 0 uren contract en werkt op afroep. Hoe gaat dat dan? Je zit toch vast aan een contract met het kdv? Zelf werk ik full time… Is dan ineens al onze flexibiliteit weg?

 • ven

  ik ben zelf werkzaam in de kinderopvang en bij ons kan je ook geen flexibele uren afnemen zelf ga ik hierom naar een agstouder omdat die veel flexibeler zijn wel zit ik met min-max uren dus vraag ik me af hoe dat zal gaan
  als tip er zijn heel veel flexibele dagverblijven in opkomst en zeker inbrabant in oirschot en heeze zit er een waar je per uur kan afnemen en zelf op de dag zelf nog

 • De haas

  Er is jarenlang op te grote voet geleefd. Zoals met zoveel andere zaken. Daar krijgen we nu de rekening voor. We willen toch ook dat ook onze kinderen nog gebruik kunnen maken van dergelijke voorzieningen e.d. Ik kan me wel voorstellen dat de verschuiving van links naar rechts voor diverse pijnlijk is. Nu krijgen we te maken met marktwerking. De vraag is: wat wil de ouder? Flex of structureel. Daarbinnen gaan segmenten ontstaan. Van kwalitatief voldoende tot zeer hoge kwaliteit. Ondernemers zullen creatiever worden en zich richten op doelgroepen (beneden modaal, modaal, ver boven modaal, enz.). De branche wordt nu volwassen. Ik sta dan ook voor de volle 100% achter de bezuinigingsplannen.

 • mjuam

  ik vind het goed dat de fraude word aangepakt.

  Het is van de zotte dat er mensen thuis zitten en elkaars gastouder worden, of (voorheen, want afgelopen jaar kon het al niet meer) thuiszitten in een uitkering en hun kind 3 dagen in de week naar het kdv brengen om zelf leuke dingen te doen (heb ik in mijn omgeving gezien en bij verschillende gezinnen die het zelfs normaal vonden om het zo te doen!!). Je kunt wel boos worden op de regering, maar feitelijk zijn er de fraudeurs en mensen die onterecht kinderopvang afnemen diegene geweest die de pot hebben leeggetrokken!!! en nu word de welwillende, eerlijke hardwerkende ouder de dupe!!

  Ben wel benieuwd hoe ze het allemaal willen gaan uitvoeren…….Maar dat er niemand beter van word, tja dat is helaas zo, maar: gedeelde smart, halve smart! Niet alleen jouw portemonnee word getroffen, maar ook die van je buurman, collega, nicht, moeder of broer!!!!!!

 • Angela

  Ik ben alleenstaande moeder, moet 4 dagen werken om rond te kunnen komen. Breng mijn kind 2 dagen in de week naar de BSO en 3 ochtend naar de VSO. Als ik mijn kind in de vakantie niet meer naar de BSO kan laten gaan omdat ik dan over mijn max heen ga, kan ik dat verschil niet betalen. Nu kost de BSO me ongeveer 90 euro per maand!
  Ik snap de gedachte achter het plan, maar verwacht dat ze het wel iets beter uitdenken van te voren. Wat de effecten zijn voor de bijzondere situaties. Van mij mogen ze bij mensen die zonder dat ze moesten werken kinderopvangtoeslag hebben gevangen het geld plus rente keihard terughalen! Mensen begrijpen niet wat het effect is van het leegtrekken van de staat. Ik kan thuis gaan zitten met bijstand uitkering en tig toeslagen. Nee ik werk me uit de naad om mn zoon en mezelf onderdak en eten te voorzien. Kan me zo kwaad maak om al die luie mensen die het wel best vinden zo. Ik ben echter maar van een ding afhankelijk en dat is de kinderopvangtoeslag. anders moet ik inderdaad de bijstand in….. ZUCHT

 • miep

  Het is toch logisch dat je alleen geld krijgt van de regering voor de dagen opvang die ook echt nodig hebt. Als er moet worden bezuinigd,vind ik dit een logische en juiste maatregel. Er is geen pot vol goud aan het einde van de regenboog, dus ook bij de regenering kan geld maar 1 keer worden uitgegeven.

  Dat de kinderdagverblijven eisen stellen als per se 2 dagen afnemen is natuurlijk belachelijk. Maar ja, dat krijg je ervan als er en te kort is. Er is geen concurrentie, dus ze kunnen doen wat ze willen. Het is ook maar een bedrijf dat geld wil/moet verdienen.

  Ik wordt nogal moe van mensen die zeiken over waar je wel/geen RECHT op hebben. Wees blij dat je geld krijgt van de overheid om opvang mee te betalen. Het is inderdaad belachelijk duur, maar je hebt zelf gekozen om kinderen te krijgen en erbij te willen blijven werken. Neem een beetje eigen verantwoordelijkheid ipv klagen.
  met een beetje creativiteit kom je vaak ook eenheel eind, bijvoorbeeld klein groepje ouders die de dagen onderling verdelen, kost niets. Alleen op de dag dat je mama/papa dag hebt heb je wat meer kinderen te vermaken en verzorgen.

  ps. ja ik ben werkende moeder, en ja ik ga er financieel straks op achteruit.

 • Peter

  Als ik het goed lees zijn het weer eens de hogere inkomens die het gelach betalen. Bij een gezameljik inkomen van Eur 130.000 is de impact groot, terwijl dit voor de lagere inkomens weer eens minimaal is. Soms vraag ik me weleens af waarom wij nog zo hard werken. Door al die nivellerende maatregelen kun je net zo goed een rustig en daarom wat lager betalende baan nemen. Per saldo ga je er financieel door alle belastingen, toeslagen en subsidies immers nauwelijks op achteruit als je het wat rustiger aan doet. Wat we vergeten is dat de BV Nederland en daarmee onze kinderen de rekening betalen. Ik had van dit kabinet toch een wat andere koers verwacht.

 • Nadja

  Weet iemand wanneer er een berekeningstool gereed is om een goede inschatting te maken voor kindropvang kosten voor 2012? Moet nl. In september aan gaan geven wat ik af ga nemen komend jaar….

 • Suzan

  – mensen met een midden inkomen werken ook hard en 40+ uur, maar worden hiervoor niet uitbetaald of strijken daar vaak geen bonus voor op
  – Mijn kinderen betalen later als werkenden ook het pensioen van mensen die er voor hebben gekozen om geen kinderen te krijgen. Dus mogen zij nu leunen op de maatschappij m.b.t. opvang?
  – als ik mijn kinderen van de opvang haal omdat ik minder of zelfs geen werk heb door de economische recessie, maar 2 weken later weer (veel) werk heb dan kan ik ze niet terugplaatsen en kom weer op de wachtlijst.

  Kortom: nieuwe maatregelen werken alleen als je flexibel bent in het afnemen van opvang (uurtje-factuurtje) en verzekerd ben van opvang (in Zweden is men verplicht je kind binnen 2 weken te plaatsen!!)

  80% werkende moeder, echtgenoot van 80% werkende vader (ja, mannen het kan echt als je het wilt) die wel ziet hoe het (niet) gaat werken

 • Dennis

  Natuurlijk is het een goede zaak om de uren te vergoeden die daadwerkelijk gewerkt wordt (140 % van de kortst werkende).

  Maar wat gebeurt er nu bij baan verlies. Je zit wel aan een contract vast van KDV vast en een de rekenening moet je dan voor 100% zelf betalen (dat is mijn maand salaris).

  In deze onzekere tijden, laat je dit niet fijn slapen.

 • wendy

  Ik heb een kleinschalig kinderdagverblijf. Ouders betalen hier per dag of per dagdeel. Kinderen worden ‘s middags soms eerder opgehaald, terwijl ouders tot sluitingstijd betalen. Het zou hier onmogelijk zijn ouders enkel de uren te laten betalen dat de kinderen hier aanwezig zijn. Mijn personeel moet wel tot 18.00u. betaald worden, ook al zijn er dan nog maar enkele kindjes… Zou er dus op uitdraaien dat kleinschalige kinderdagverblijven met moeite overeind kunnen blijven.

 • Sasjumam

  En wie weet wat de percentages van vergoeding gaan worden in 2012? Laatst op de radio hoorde ik hier ook niet al te positieve berichten over. Dit jaar zouden we met zn allen ook maar een paar tientjes meer per maand betalen. Ik zou willen dat dat waar was. Wij betalen iedere maand minimaal 130 euro meer…. Ik kan nou niet zeggen dat wij een top inkomen hebben. Maar de regering ziet mensen die iets boven modaal verdienen al snel als topinkomen.
  Vind het het wel goed dat je alleen nog maar de dagen vergoedt krijgt die je werkt!

 • Michel

  Ondanks de vaak hoge kosten is de kinderopvang niet een branche waar het grote geld verdiend wordt. Salarisposten zijn zoals in veel bedrijven een grote uitgave post, waardoor het voor de meeste kinderdagverblijven noodzakelijk is om per dagdeel af te laten nemen ipv per uur, omdat er anders simpelweg niet genoeg binnenkomt. Tenzij ze natuurlijk in de vroege en late uurtjes de deuren sluiten of de prijs verhogen, maar dan krijgen de ouders daar weer problemen mee. Als de overheid de kinderdagverblijven hierin tegemoet kan komen, dan kan het de kinderdagverblijven misschien verplichten om per uur af te laten nemen en dan is het systeem wel werkbaar en gaat men de fraude op een eerlijke manier tegen.
  Nu zullen ouders die van 9 tot 16 uur naar school toe gaan en vaak toch al van een zeer mager budget afhankelijk zijn gemiddeld zo’n 3 uur per dag voor de volle 100% zelf moeten ophoesten, wat dus betekent dat ze hun studie wel kunnen opzeggen als ze geen opa of oma achter de hand hebben. De kinderdagverblijven zullen leeglopen en in april/mei zullen de eerste reeks faillissementsaanvragen niet meer op een a4-tje passen. Werkeloosheid dus zowel aan de kant van de klanten als aan de kant van de kinderdagverblijven. Hoe zat het ook al weer met die plannen van Rutte, Verhagen en Wilders over het creëren van meer nieuwe banen?
  Het is te hopen dat ze ook met subsidie voor goede oplossingen zullen komen, want anders kunnen de middelgrote en kleine bedrijven in de opvang wel opdoeken.

 • Lola

  Wat mij zo irriteert is dat je je leven inricht op basis van vaste lasten. Dus je gaat van een bepaald bedrag aan kosten kdv / bso uit. En dan opeens worden deze kosten een stuk hoger. Ik kan moeilijk mijn kinderen terug stoppen. Daarnaast verwacht de overheid dat je als vrouw een groot gezin krijgt daarnaast blijft werken ivm de vergrijzing. Ik voldoe aan beide maar kan dadelijk de opvang niet meer betalen wat dan? Uitkering? Lang leven Nederland. Misschien toch maar naar het noorden verhuizen?

 • Alice

  Ik werk als invalkracht en heb 1x per week flexibel BSO op ma of di of don. Ik moet verplicht van de opvang 1x per week afnemen en kan gelukkig soms nog schuiven. Ik weet niet altijd van te voren wanneer ik moet werken. De berekening van het aantal uren is een gemiddelde over een heel jaar. Veel te veel dus. Ik moet 24 uur per maand afnemen terwijl eigenlijk op schooldagen max. 12-15 uur per maand nodig heb. Het overige kan ik straks zelf gaan betalen. Lijkt me niet. Dan werk ik straks om de kosten van de BSO te kunnen betalen. Kan niet de bedoeling zijn, toch… Dus moeten we een andere opvang zoeken of moet ik stoppen met werken en dat wil ik niet. Het lijkt mij zaak dat de BSO flexibeler moet worden. Dus alleen betalen wat je afneemt, wat ik eigenlijk ook graag al wilde, toen ik voor het eerst mijn kind naar de BSO deed.

 • Kim

  Ik werk 4 dagen per week en mijn vriend 5 dagen per week. onze zoon gaatdan ook 4dagen naar het kinderdagverblijf. De enige reden waarom ik 4 dagen werk is om alle rekeningen te kunnen betalen. In mijn directe omgeving is er iemand die al sinds de geboorte van haar zoon de hele overheid aan het oplichten is door te zeggen dat ze alleenstaand is terwijl ze gewoon samenwoont met de vriend. Ze krijgt dus extra kinderopvangtoeslag/aanvullendetoeslag/huurtoeslag/zorgtoeslag terwijl ze hier helemaaaaal geen recht op hebben! Dat soort mensen verzieken het nu voor iedereen! wij werken keihard en betalen alles netjes zelf en krijgen alleen dat waar we recht op hebben, maar straks moeten we veel meer voor de opvang betalen omdat er mensen zijn die onterecht voor duizenden euros per jaar in hun zak steken. Dat maakt me woest

 • W-care

  Ik zie veel opmerkingen er tussen staan voor mensen die verplicht zijn zoveel uren kinderopvang af te nemen.
  Bij gastouderbureau W-care betaal je alleen voor de werkelijk afgenomen uren. Dus geen min-max contracten of andere spookbetalingen.
  Binnen de kinderopvang is het dus wel degelijk mogelijk om te betalen naar werkelijke uren. De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het aantal kinderopvanguren zijn dus heel reeel.
  Overweeg in dit kader eens gastouderopvang in plaats van een kinderdagverblijf. Naast een gunstiger uurtarief is het ook nog eens betalen voor wat je afneemt.

 • jenny

  ik ben het zeker eens met t feit dat je alleen de uren afneemt die je werkt.
  Ook zou voor sommige ouders uurtje-factuurtje een uitkomst zijn, maar hoe willen ze dit in godsnaam in de praktijk gaan toepassen????
  Zelf ben ik pmer en weet uit ervaring dat wij de tijdniet hebben om bij te gaan houden hoe laat de kids gebracht en gehaald worden en dit wel overeenkomt met de ouders…….Ik ben heel benieuwd wat alle veranderingen met de kinderopvang zullen doen……

 • petra

  ze moeten de opvang aanpakken
  flexibel, dus niet onnodig uren betalen die je toch niet afneemt, vakanties bijvoorbeeld
  en als je bijvoorbeeld de ene week 3 en de andere week 2 werkt niet ook maar hoeft aftenemen

 • monique

  Men wil de fraude aanpakken, maar als ik meld dat mijn voormalig gastouder 8 uur betaald wil hebben voor 5 uur oppassen (tegen een lager uurtarief dan normaal, waardoor zowel de gastouder als de ouder financieel beter af is), krijg ik geen enkele reactie. Het desbetreffende gastouderbureau weet ervan dat deze afspraken gemaakt worden maar doen er niets aan. En deze bureaus moet je nog wel verplicht inschakelen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag! Een en al fraude waardoor wij straks meer moeten betalen.

 • Simone

  Mijn zoontje staat sinds januari op de wachtlijst voor het KDV in ons eigen dorp en kan er in november (!) terecht. Ik ben nu werkloos geworden en zoek werk dat past binnen de dagen die ik bij het KDV heb. Ik ben volgens vele reacties dan hier een luie uitbuitende moeder die de staat leegtrekt?? Ik moet die dagen beschikbaar zijn voor werk, moet het KDV ook doorbetalen en bovendien is het KDV mijn zoontje’s sociale leven. Dus ja ik zit thuis en hij op de creche. Want zonder opvang kan ik geen baan krijgen. En als ik een baan vind, dan heb ik 2 maanden opzegtermijn, dus moet ik (dus de Staat!) gewoon betalen voor de uren die ik NIET afneem. Net als in de vakanties of op dagen dat mijn werk eerder eindigt dan de opvang, want die gaat in dagdelen. De conclusie: ik moet werken. Daardoor heb ik opvang nodig die méer kost dan ik verdien. Dat wordt gesubsisieerd door de Staat, die meer betaalt dan ik afneem, omdat de opvang hier niet flexibel is. Niet alleen kan ik geen huismoeder zijn, de Staat subsidieert het KOW via mijn arbeidsplicht. In plaats van meer op andere Europese landen te gaan lijken waar opvang en bevallingsverlof etc véel beter geregeld zijn, gaat het hier nog verder bergafwaarts. Nu moet ik gaan berekenen op hoeveel km afstand ik kan werken, zodat de reistijd niet te lang is voor de 140% toeslag die 2012 van toepassing is. Als ik pech heb ga ik over de uren heen en ga ik nog slechter rondkomen, of moet ik de 2 maanden overbrugging die het KDV vraagt, zelf betalen. Want ik kan pas mijn contract aanpassen als ik weet voor hoeveel uur en op welke dagen ik werk vind. Drama.

 • J

  Het is en blijft een moeilijke kwestie. Als ik het verhaal van Simone hierboven lees denk ik: “hoe halen ze het in hun hoofd om zulke maatregelen te treffen”. Maar wanneer ik naar mijn eigen situatie kijk…….
  Ik ben gastouder. Eén van de vraagouders heeft sinds kerst 2010 maar 9 weken gewerkt. Evengoed brengt ze haar twee kinderen 3 dagen in de week bij mij. Het zijn lieve kinderen en als gastouder verdien ik zo makkelijk mijn geld. Maar hoe langer dit nu duurt hoe meer het me gaat tegenstaan. Buiten het feit dat ik, als moeder zijnde, niet begrijp dat je je kinderen wegbrengt terwijl je zelf thuis loopt, begin ik me als gastouder ook steeds meer te irriteren aan het feit dat ik betaald word van (jullie en mijn) belastinggeld wanneer “moeders” thuis loopt te lanterfanteren terwijl andere moeders zich in allerlei bochten moeten wringen om de eindjes aan elkaar te knopen!

 • Gastouderburau Jelleke

  Bij Gastouderbureau Jelleke (Heerlen) betaal je de gastouder gewoon voor het aantal gewerkte uren dat je hebt afgenomen. DAarnaast betaal je per kind een vast bedrag per maand aan het gastouderbureau. Je zult dus nooit een factuur krijgen, die je niet begrijpt. Je weet altijd vooraf wat je moet betalen!
  Wel zo eerlijk. En dus is het zeker wel mogelijk om binnen de kinderopvang te factureren n.a.v. de afgenomen uren.
  Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Of een kijkje nemen op onze website, http://www.jelleke.nl

 • C

  Ik ben zelfstandig ondernemer en zie elk jaar dat het aantal uur wat ik opgeef bij de bel.dienst meer is dat wat ik in eerste instantie heb opgegeven. Ik ga uit van de standaard uren die mijn kinderen bij de gastouder zijn. Oftwel de uren dat ze niet naar school gaan. Maar er zijn ook studiedagen, dagen dat ze ziek zijn en dagen in de vakantie dat ze naar de gastouder gaan. Door de flexibele opvang komt het ook voor dat wanneer wij naar een beurs moeten of inkopen doen in de ochtend de meiden langer bij de gastouder zijn. Tot nu toe werd die corectie per jaar uitgevoerd, maar dat gaat in de toekomst dus niet werken en moet ik als ik het goed lees per maand bekijken of we teveel of te weinig hebben gedeclareerd. Lijkt mij meer werk dan het jaarlijks te doen…. Daarbij vraag ik me af hoe ze gaan controleren hoeveel uren ik werk het is immers niet zo dat ik een werkcontract heb.

  Op zich begrijp ik de maatregelen wel, maar ik zie ook nog heel veel valkuilen waarbij ik duim dat het ministerie daar vantevoren over nadenkt voordat we weer in een spagaat getrokken worden.

  Ik vrees dat er juist meer ouders stoppen met werken doordat ze aan het werken zijn voor de kosten van de opvang dan daadwerkelijk voor een bijdrage aan het huishoudpotje….of dat de opvang weer het zwarte cirquit in gaat.

 • hilda

  is het al bekend hoe deze regeling werkt wanneer je onregelmatige dagen en tijden werkt? of is daar niet rekening mee gehouden? want dan wordt het waarschijnlijk een andere baan zoeken. ach werk zat in nederland….

 • Sanne

  ook ik vraag me af hoe dit te rijmen valt met de talloze “regels” van kinderdagverblijven. Ik werk in het onderwijs en ‘moet’ met mijn werktijdsfactor op drie dagen beschikbaar zijn. Mijn normbetrekking is echter maar voor 14u per week. Dan zou ik dus maar 19u mogen afnemen, ergo: Iets minder dan twee dagen van 10u.
  Ik heb inderdaad geen 10u per dag opvang nodig, meestal is ze er maar 6 uur, maar ja: Betalen moet je toch! Door discrepanties tussen mijn CAO, KDV-regels en de nieuwe regels van de overheid moet ik 30u opvang betalen, gaat ze eigenlijk maar 24u en krijg ik maar 19u vergoed. Ik vrees dat het lerarentekort weer gaat toenemen…

 • Linda

  Ik word een beetje moedeloos van al die reacties over die luie mensen!! Door de recessie heb ik mijn baan verloren. Ik solliciteer me helemaal suf (ook op tijdelijk werk, uitzendwerk enz.) en zo kan ik toch werken en zit ik soms ook een aantal weken thuis. Ik ben geen luie WW trekker!!! Maar als ik mijn kind van het KDV haal, kan ik helemaal niet meer werken. En als ik niet kan werken heb ik ook geen recht op WW, dus geen inkomsten, dus geen brood op de plank!

 • Jan

  Leuk bedacht allemaal, vooral ook door het CDA, tenslotte bekend als grote gezinspartij (maar dan wel voor de rijkere gezinnen natuurlijk);
  maar wat als je partner plots werkloos is geworden, dus precies 0,0 uren werkt ? Dan krijg je dus ook plots geen enkele euro meer terug. Dus moet je het contract met de kinderopvang opzeggen (anders onbetaalbaar in ons geval); wat betekent dat je kinderen weer op de wachtlijst komen (minstens een jaar) waardoor, als mijn partner weer werk gevonden heeft, er dus voorlopig geen opvang geregeld kan worden.
  Vraag aan eenieder: weet iemand ogf er een soort overgangsregeling is bij werkloosheid ?

 • Gastouder Company

  Gastouder Company bemiddelt slecht tegen €37,50 per maand ongeacht het aantal kinderen. Dat bespaart je al minimaal €500-€1000 per jaar ten opzichte van kinderdagverblijven en andere bureau’s. Daarnaast is het voordeel dat juist gastouders veel flexibeler zijn (ook met het af te nemen aantal opvanguren) en de opvang kleinschalig is.Ideaal voor kinderen van 0-4 jaar in combinatie met bijvoorbeeld 2 ochtendjes peuterspeelzaal ( voor kinderen vanaf 2 jaar).Gastouders passen op in hun eigen huis of bij de ouders thuis (dit kun je bijvoorbeeld met meerdere gezinnen doen bij een vraagouder thuis en op deze manier de kosten gezamelijk dragen).

 • hans

  Wij maken gebruik van gastouderopvang. Het voordeel is dat de opvang veel meer afgestemd kan worden op onze uren en dagen. Wij hebben overigens een gastouder in ons eigen huis, wat interessant is vanaf 2 kinderen. Je hoort tegenwoordig ook vaak dat meerdere gezinnen een gastouder delen. Wij betalen €37,50 per maand aan het bureau gastouder company. Voor ons scheelt het aanzienlijk t.o.v een kinderdagverblijf, nadeel alleen is dat ook gastouders wel eens met vakantie gaan. Wij hebben een lieve opa en oma die kunnen bijspringen maar dit bureau kan dit ook voor je tackelen door een back-up gastouder. De kwaliteit is goed en het scheelt je ook nog eens een hoop centen. (in deze crisis kunnen we het goed gebruiken)

 • Sander

  Perfect plan Nederland…!!! We krijgen het keer op keer voor elkaar om te ontmoedigen om kinderen te krijgen.
  Op korte termijn bezuinigen is waar we goed in zijn, maar een beetje helikopterview zou geen kwaad kunnen en vooral om het feit dat we met z’n allen krom liggen omdat we nu met zijn allen aan het betalen zijn voor de geboortedip NA de babyboom na WOII.
  Deze hele generatie gaat of is al reeds met pensioen waarmee de gehele beroepsbevolking gigantisch krimpt en wij met z’n allen maar ontmoedigen en het onmogelijk maken om kinderen op deze wereld te zetten en als dit dan al lukt om ze met enig fatsoen op te kunnen voeden.
  Als we zo daar gaan dump je je kind na de kraamperiode en haal je hem of haar weer op als het 18 is.

  Wij hebben ons werk zo ingedeeld dat er geen BSO nodig is voor ons oudste kind. Echter worden wij hier met de 140% regel nu voor gestraft en gaat ons dat zo’n EURO 400,- per maand extra kosten(excl. de verlaging van de toeslag). De KDVen bieden in onze omgeving alleen 11 uur aan en zien zich niet genoodzaakt hierin in mee te werken. Wat inhoudt dat het geen zin meer heeft om te gaan werken voor mijn vrouw en we gedwongen worden om onze hand op te gaan houden tegen onze principes in. Waarmee we volgens mij in de visuele cirkeltje van bezuinigingen zijn belandt…..

  O, ja de kinderwens voor een eventuele 3e (wat al zeer luxe is tegenwoordig) zetten we even in de koelkast voor als we in Griekenland wonen……….

 • DiDi

  In 2009 raakte ik in januari werkloos en dacht meteen aan de kinderopvangkosten. Ik ben alleenstaand met 3 kinderen op de NSO wat de staat toen ruim 1300,= per maand kostte. Ben gaan informeren bij de gemeente voor een opvangregeling voor werklozen en NSO kosten omdat je zonder de opvang ook geen nieuwe baan vind, en kreeg het advies om een lening af te sluiten om tijdelijk de kosten van NSO zelf te kunnen betalen!!! Hoe belachelijk, toch maar even een telefoontje aan de Belastingdienst er aan gewaagd en wat bleek, ik kon de kinderen gewoon op de opvang laten en kreeg het gehele jaar de volledige vergoeding ongeacht hoeveel uren ik in het jaar 2009 op contract had gewerkt ( maar 2 dagen in januari )Gelukkig vond ik in augustus weer een leuke baan die ik niet had kunnen aannemen als ik mijn kinderen van de NSO had af moeten halen. Verder vind ik het wel redelijk dat je vergoed krijgt naar rato en niet je kinderen de gehele week naar de opvang kunt doen terwijl je maar 1 dag in de week werkt!

  • Miranda

   Sorry hoor, maar dit heeft niks met de nieuwe regeling in 2012 te maken. Voor 2012 was het zo dat als je in een jaar gewerkt hebt (al is het 1 dag) dat je dan bij ontslag de rest van dat jaar kinderopvangtoeslag krijgt. Maar in 2012 is dat maar 3 maanden. Ook krijg je maar 1 maand met terugwerkende kracht. Ik denk niet dat je een vergoeding naar ratio redelijk zou vinden als je in 2012 je baan kwijt had geraakt. Dan had je nl de opvang voor je 3 kinderen na 3 maanden werkloosheid zelf moeten betalen.

 • m

  wat een waardeloze regeling. Bij mijn werk kun je maximaal 6 uur op een dag maken. Daarbiij is het in de thuiszorg en heb ik dus een plus/min ofwel flexcontract. Het kdv verplicht mij wel om 11 uur per dag die ze open zijn te betalen terwijl de kinderen er maar 7.5 uur zijn per dag. En dat is dan alleen als er die dag werk voor me is. Vaak werk ik maar 1 dag terwijl ik voor 2 dagen opvang neem ivm flexcontract. Nu houd ik al bijna niks over en als die regel doorgaat zijn wij veel voordeliger uit als ik mijn baan opzeg en er pas weer ga werken als de kinderen allebei op school zitten. Over 4 jaar dus.
  Lijkt me niet de bedoeling.

 • Inge

  Ik begrijp heel goed de vele reacties op de kinderopvang. Moet meer flexibeler worden. Ben zelf werkzaam in de kinderopvang en begrijp de ouders heel goed. Wij, als opvangorganisatie, willen best mee werken. Echter, wij hebben ook te maken met allerlei regels conform GG/GD. Zo mag je maar een aantal kinderen onder de 1 jr op je groep hebben, max aantal kinderen per dag op een groep enz enz. Daarnaast wil je kinderen ook kwaliteit bieden en veiligheid. Als we overgaan tot flexibele groepen, dan moet je misschien ouders ook een nee verkopen omdat je al teveel babys geplaatst hebt op die dag. Ook wij willen personeel inplannen en als je 1 week van te voren weet dat groep C al om 15.00 leeg is en dus je personeel tot die tijd kan laten werken, betekend dit dat zij in uren achteruit gaan. Gevolg, zij zoeken ander werk, want ook zij moeten hun vaste lasten betalen en hebben aan de ene week 20 uur en de andere week 25 uur niet genoeg. Gevolg; ieder week inval regelen, je kind ziet iedere week andere gezichten. Jarenlang geinvesteerd in kwalitief verbeterde kinderopvang wordt met dit plan keihard om zeep geholpen. Al met al is het voor alle partijen niet best. Zowel voor de kinderopvang organisaties als voor de ouders.

 • Alex

  Deze nieuwe regeling is maar voor 1 ding goed.
  Het oplossen van wachtlijsten voor het KDV/BSO.
  Een paar jaar geleden moest je 3 maanden voor de conceptie je kind al gaan opgeven voor een plekje op het KDV. Daar is sinds de eerste geruchten over de stijgende kosten/kabinetsplannen al geen sprake meer van.

 • Jean-Paul

  Als alles goed verloopt word ik in maart voor het eerst vader. Wat is een handige tool om te berekenen wat ik aan een gastoudergezin kwijt zal zijn?

 • Martin

  Grootste boeven blijven de KDV’s zelf. De grote dan wel te verstaan. Ik betaal 6,38 per uur en ben verplicht 11 urige dagen af te nemen. Het KDV zit bomvol. Even een klein rekensommetje:

  6,38×11= 70,18 per kind per dag

  Op een groep zitten 10 kinderen = 701,80 per groep per dag. Per week € 3509. Er zijn minimaal 5 groepen.

  Komt neer op € 17545 omzet per week. Dat is € 912340 per jaar. Er zijn 5 groepen waar theoretisch 2 fulltime medewerker voldoende moet zijn. Dit zijn er dus 10. Deze mensen verdienen echt niet al te best. Laten we uitgaan van gemiddeld € 25000 per jaar. Is dus 2,5 ton operationele loonkosten.

  Dan blijft er ruim 6,5 ton per jaar over voor huisvesting, administratie, voorraad etc.

  Zo zijn er binnen het overkoepelend orgaan nog minimaal 5 van dit soort KDV’s. Ze lachen zich rot.

 • BE

  Prima, vergoeding voor uren die je afneemt en ook daadwerkelijk werkt! Echter zorg dat het bij de kinderopvang instanties dan ook zo ingekocht kan worden door ouders!
  Ouders die nu overwegen te gaan stoppen met werken, dragen niet meer bij aan de economie, pensioen, kosten geld etc…..
  Zorg dat we kunnen blijven werken, dat is wat we willen en betalen naar rato! Uiteraard kies ik zelf voor kinderen maar dat hoeft toch niet te betekenen dat ik thuis moet blijven?
  Al die mensen die klagen over dat we toch zelf kinderen willen en willen werken etc…, die moeten eens nagaan wat het voor hun pensioengerechtigde leeftijd en pensioen opbouw betekent als wij (vrouwen) zouden stoppen met werken om bij de kindjes te blijven (die overigens zich beter ontwikkelen in groepen en onderwijs als zij gem. 2dagen naar kinderopvang gaan, stimulans!!!) De economie draait nog doordat we juist allemaal zo gemotiveerd zijn om te gaan werken en daardoor geld kunnen uitgeven en de economie draaiende te houden!!!!!

  Het enorme korte termijn denken van dit kabinet, maar ook voorgaande heeft echt zijn top bereikt!
  Jammer dat ik toch steeds minder gevoel van democratie ervaar!

  Maar ik blijf wel werken, ondanks dat we volgend jaar financieel echt in de problemen gaan raken door de kinderopvang! Dat zingen wij dan maar 2 jaar uit met een enorme lening! Maar wel een blije mama die veel energie van haar werk krijgt en daardoor ook voor haar kinderen.

 • Antal

  Belachelijk! Je moet zo wie zo voor een volle dag betalen, ongeacht hoe laat je je kind ophaalt. Dus al ben je eerder thuis van je werk en haal je je kind eerder op, dan nog betaal je het volle pond, maar krijg je daar geen toeslag voor.
  En dan nog iets anders: ik ben deels arbeidsongeschikt. Ik werk maar 5 uur op een dag, langer kan ik niet. Wordt daar ook rekening mee gehouden? Vast niet!

 • maeyken

  Hoe ik dit moet gaan doen, weet ik niet. Ik heb een erg kleine aanstelling in het onderwijs: gemiddeld 7 klokuren. Probleem 1 is: de ene periode werk ik meer uren dan de andere. Probleem 2: volgens mijn cao (BVE) mag mijn werkgever mijn 5 lesuren verdelen over 4 dagdelen. Daardoor zit ik met tussenuren op school en lestijden die niet aansluiten op de ophaaltijden van de lagere school. Probleem 3: vergaderingen worden altijd aan het eind van de dag gepland en bij zo’n kleine baan valt die tijd echt niet binnen je ‘betaalde’ tijd. Kortom: een waardeloze regeling voor een alleenstaande moeder die werkt in het middelbaar beroepsonderwijs!

 • marijke

  Danny,

  dat is wel degelijk een probleem. Je krijgt straks nog maar kinderopvangtoeslag over 70% van de gewerkte uren.
  Wij hebben al jaren een gastouder, gastouderbureau verplicht echter dat naschoolse opvang minimaal 4,5u is, ook als ze maar een uurtje zouden gaan. Daarnaast gaan ze nog een half uurtje ‘s morgens naar de gastouder maar daar rekenen ze standaard 2u voor. Ik werk 24u, 2 volledige dagen met voor- en naschoolse opvang kosten me al 13u per kind. Verder gaan ze op woensdagmiddag, dat is standaard 6,5 per kind. Dan kom ik dus (buiten de vakanties om) op 19,5u per kind. Maar… ik krijg nog maar 70% van m’n gewerkte uren vergoed en dat is 16,8u.
  Als ik wat met werkuren ga schuiven en 1 dag zo vroeg begin dat ik om 15u op school kan zijn red ik het wel, dan hoeven ze die dag niet naar de gastouder. Maar hoe moet ik dat dan doen in de vakanties? Want dan heb ik op die dag ook geen opvang…

 • Michelle

  Belachelijk idee! Ik werk zelf 6 uur per dag ivm de lange reistijd. De opvang brengt wel een hele dag in rekening (7.30 – 18.30) van 11 uur terwijl ik die niet afneem! Ik breng hem om 8.00 uur en haal hem om 17.00 weer op. Ten tweede ga ik per 1 januari tijdelijk met ouderschapsverlof op de dag dat mijn zoontje op de creche zit. Ik wil hem die dag daar graag laten zodat ik de tijd thuis wat beter kan besteden aan mijn andere kinderen. Die heb ik dus nu al uitgeschreven voor de naschoolse opvang na school. Dan werk ik dus tijdelijk 6 uur minder en hoe zit het dan met het aantal gewerkte uren? Het is een ontzettend krom idee!

 • Bart

  Ik lees hier en daar dat we zelf gekozen hebben om te werken en kinderen te krijgen.Ik zal je vertellen dat erbij werken geen keuze is maar en must.Mijn ouders konden nog rond komen van een salaris,maar dat is nu niet meer mogelijk.Een huur vroeger(20 jaar geleden)was rond de 300,- gulden en nu rond de 600, euro(1320 gulden).Wij hebben echt geen gekke uitgave(geen abonnementen,een keer in de twee jaar op vakantie etc)Ik vind het ook jammer dat een heel systeem veranderd moet worden omdat er een paar rotte appels tussen zitten.Kinderen zijn de toekomst van dit land,maar er wordt weinig gedaan om hier in te investeren. Het is erg moeilijk om van je inkomen nu rond te komen.Het leven is heel erg duur geworden.
  Ik vind het erg makkelijk om te zeggen ja dan moet je maar geen kinderen nemen.Ik denk dat ze in de toekomst erg blij zijn met de mensen die hier geen gehoor aan hebben gegeven.

 • anita

  belachelijk dit, betaal nu zelf al 400 euro aan de opvang en volgend jaar nog meer dus.
  wij zijn verplicht 2 dagen af te nemen en verplicht 12 uur per dag.
  stoppen met werken wordt dat denk ik anders komen we in de problemen.
  helaas wordt het geen leuke dingen meer dan en geen vakantie’s meer terwijl we dit nu al amper kunnen.
  gezinnen krijgen het heel erg zwaar wat de zorgverzekering gaat ook 35 euro pp omhoog en kinder bijslag wordt als goed is ook nog eens aan gepakt.
  ik weet niet hoe we dit allemaal moeten gaan doen of oplossen.

 • Wilma

  Mijn man en ik willen erg graag voor een tweede kindje gaa. Als ik hier alle reacties lees hoe onze toekomst eruit komt te zien, vrees ik dat we dit uit ons hoofd moeten zetten, omdat het niet meer te betalen is. Treurig dat de plannen van dit kabinet mijn kinderwens moet beinvloeden.

 • Margie

  Beste verontruste ouders. laat jullie AUB goed voorlichten door de opvang. Dit zijn zij verplicht!! De Buitenschoolse opvang wordt verkeerd door ouders berekend, omdat het om 40 schoolweken gaat en 12 weken vakantie. De uren in de vakantie worden gecompenseerd door de uurtjes in de schoolweken. Er is dus 52 WEKEN op de 70% van de werkuren!! De uren in de 40 schoolweken en de uren in de 12 vakantieweken moet je bij elkaar optellen en delen door 12 maanden.Doe dat ook met de werkuren!! Het blijft echter inderdaad zo dat wanneer men ouders verplicht blijft stellen de openingsuren af te nemen en te betalen, komen vele ouders op dagverblijven met ruime openingstijden bedrogen uit. Wij hebben om die reden hand in eigen boezem gestoken en de bedrijfsvoering heel anders aangepakt, zodat het voor ouders betaalbaar blijft…. met alle exploitatierisico en organisatieveranderingen van dien. Ook wij worden tegen de muur gezet en hadden dit liever anders gezien! 874 uur per jaar krijg je als ouder vergoed voor bso-uren als je 24 uur werkt. (24x52wk/12mnd) Uren bso zijn de uren voor 40 weken! en uren vakantieopvang 12 weken! bij elkaar opgeteld, dan weet u hoeveel uur bso u afneemt volgend jaar!! Vraag de kinderopvangorganisatie dit op een rij te zetten voor u!

 • Margie

  Beste verontruste ouders. laat jullie AUB goed voorlichten door de opvang. Dit zijn zij verplicht!! De Buitenschoolse opvang wordt verkeerd door ouders berekend, omdat het om 40 schoolweken gaat en 12 weken vakantie. De uren in de vakantie worden gecompenseerd door de uurtjes in de schoolweken. Er is dus 52 WEKEN recht! op de 70% van de werkuren!! De uren in de 40 schoolweken en de uren in de 12 vakantieweken moet je bij elkaar optellen en delen door 12 maanden.Doe dat ook met de werkuren!! Het blijft echter inderdaad zo dat wanneer men ouders verplicht blijft stellen de openingsuren af te nemen en te betalen, komen vele ouders op dagverblijven met ruime openingstijden bedrogen uit. Wij hebben om die reden hand in eigen boezem gestoken en de bedrijfsvoering heel anders aangepakt, zodat het voor ouders betaalbaar blijft…. met alle exploitatierisico en organisatieveranderingen van dien. Ook wij worden tegen de muur gezet en hadden dit liever anders gezien! 874 uur per jaar krijg je als ouder vergoed voor bso-uren als je 24 uur werkt. (24x52wk/12mnd) Uren bso zijn de uren voor 40 weken! en uren vakantieopvang 12 weken! bij elkaar opgeteld, dan weet u hoeveel uur bso u afneemt volgend jaar!! Vraag de kinderopvangorganisatie dit op een rij te zetten voor u!

 • Sasja

  Ik ben gastouder.
  Voor mij betekend dat ik in deze regeling nog maar 57 procent van mij vergoeding overhoud.
  Het was al geen vet pot, maar nu is het helemaal niet meer te doen en ik ben geen vrijwilliger of zo, het is mijn baan!!!
  Mijn gast kind heeft een alleen staande moeder en is enig kind en heel lief. Ze wordt 5 dagen om 8 uur gebracht en om 18 uur gehaald. Vergoeding wordt nu 6 euro per dag……..

  Vertel mij maar wat hier een goede regeling aan is!

  Sasja Bijvoet

 • mireille

  Sasja, je schrijft dat jij nog maar 57% overhoudt van de vergoeding van €6,- dit snap ik niet helemaal.
  De ouder krijgt minder kinderopvangtoeslag dat hoeft toch niet te betekenen dat jij minder per uur wordt betaald.

 • Marieke

  Binnenkort ben ik werkeloos. Ik moet dan de kinderopvang stopzetten omdat ik niets verdien. Vervolgens kom ik op een wachtlijst te staan voor de uren van een eventuele volgende werkgever.Wanneer ik een baan gevonden heb is het maar te hopen dat ik er weer terecht kan. Mijn man werkt ft.
  Waar zijn we mee bezig?

 • Sandra

  Met tranen in mijn ogen net mijn opzegging voor het kinderdagverblijf gedaan. Ik werk op oproepbasis, maar wordt soms weken niet opgeroepen. Met de nieuwe regels dus een onbetaalbare situatie. Ik blijf solliciteren maar gezien de economische situatie in ons land kom ik met alleen mijn Havodiploma nergens aan de bak. Onvrijwillige thuisblijfmoeder dus 🙁 Een tweede kind in onze huidige financiele positie? Nee dat is helemaal geen optie. Waar ik me eerst schuldig voelde om mijn kind naar de opvang te doen, voel ik me nu schuldig dat hij komend jaar niet mag doordat ik geen werk heb……

 • Sandra

  Als ik nu een baan vind en dan na een maand (in mijn proeftijd) wordt ontslagen, hoe gaat het dan? Opzeggen van het KDV moet immers minimaal 2 maanden van te voren. Stel ik verdien die ene maand (2 dagen per week) €700 betaal hiervan 300 euro KDV en dan de twee opvolgende maanden 2 keer 600 euro volledig zelf. Wie durft dan nog het risico van een nieuwe baan te nemen? Falliet gaan aan willen werken…

 • Eveline

  Ik schrik enorm van dit alles. Ik ben inmiddels werkloos, werkte 24u en heb ook opvang voor 24u. Mijn jongste zoontje is tot nu toe thuis en dan merk ik hoe weinig ruimte er is om nieuw werk te zoeken, terwijl ik dat wel heel graag wil. Vanaf november heb ik ook voor hem weer drie dagen opvang en daar ben ik heel blij mee: dan komt er weer ruimte om die nieuwe baan ook te gaan vinden! Maar de markt is niet zo dat ik binnen drie maanden een baan kan verwachten, en de toeslag voor kinderopvang vervalt wel! En dat terwijl mijn inkomen sowieso al met 30% verminderd is ivm het werkloos worden. Brrrrr! Een heel lastige situatie!! En zeker niet arbeidsbevorderend!!!!!!

 • Esther

  Goed om toeslag te koppelen aan arbeidsuren. Hoe wordt dit trouwens gecontroleerd? Zeker bij zelfstandig ondernemers valt dit toch niet te checken?
  die 140% voor dagopvang is om o.a. reistijd te dekken vd ouders, maar dan ontgaat mij de logica waarom dit voor BSO opvang op slechts 70% staat. Komt er dan dus op neer dat je voor BSO opvang dus hard geraakt wordt in de portemonnee

 • maryam

  hallo allemaal, ik snap wel de overheid dat ze willen de fraude willen hard aan pakken, maar helaas dat lijkt misschien zo, ik ken heel veel mensen van onze afkomst, 80% van buitenlanders die in Nederland wonnen en ze gaan bijv:3 dagen naar tal cursus, en ze gebruiken maken 5 dagen kinderopvang voor hun kinderen, en wetten jullie hoeveel ze moeten betalen per maand 15 euro ik moest voor schrikken. ik heb een kind, en zij gaat 2 dagen naar opvang ik moet rond 170 euro betalen, voor hun wordt alles door belasting en gemeente vergoed, en 2 ander dagen gaan ze lekker shoppen of zwart werken. ik denk dat overheid moet heel streng aan pakken bij allochtonen mensen, ik ken heel veel van onze kennissen die elke keer naar de dokter gaan en ze zeggen dat ze depressie hebben en ze kunnen niet werken. terwijl dat ze bezig zijn met zwarte weken, en ze hebben meer dan 100000 euro in hun thuis. en ik denk dat Nederlandse gemeente daar heel makkelijk zijn heel veel uitgeven voor mensen die onterecht uitkering krijgen. DAAR MOETEN NEDERLANDSE OVERHEID HARD GAAN ONDERZOEK DOEN BIJ ZULKE FAMILIES, dat schelt veel bezuiniging voor onze toekomt.

 • Petra

  Hele vervelende kortzichtige plannen in mijn ogen. Natuurlijk wil iedereen die zich netjes aan de regels houdt dat het geld van de staat nuttig wordt uitgegeven en fraude wordt tegen gegaan. Toch is dit niet de manier.
  Ik werk op een kinderdagverblijf en ik merk dat ouders hier terecht mee bezig zijn. Ook de organisatie (een grote landelijke) is flink aan het bezuinigen waar het kan, maar flexibiliteit kost ontzettend veel geld in een periode dat er al mensen worden ontslagen!
  Onlangs is er, ook door dit kabinet, een wet aangenomen dat medewerkers niet meer alleen op een vestiging mogen zijn. Dit naar aanleiding van het Hofnarretje. In principe ook een goed idee, maar in theorie is het onhaalbaar. Dan heb je 2 personen nodig die 10 of 11 uur achter elkaar willen werken (mag niet) of 3 personen met een overlap van uren, want je moet wel overdragen hoe het met de kinderen gaat.
  Ik snap dat ouders denken “Ik haal mijn kinderen om 5 uur op, ik betaal teveel”, maar die medewerkers zitten er het laatste anderhalf uur met de berekening dat een deel vd kinderen eerder wordt opgehaald, anders zou er nog iemand bij moeten staan volgens de GGD.

  De theorie, en daarmee toekomstige wetgeving, en praktijk zijn weer prachtig scheef gegroeid. Slechte zaak, maar herkenbaar beleid voor het huidige kabinet.

 • Gastouder

  Ik ben gastouder en breng mijn eigen kind nu naar de halve dagopvang 2 dagen in de week. Ivm de kinderen die ik opvang komt dat beter uit, is tot 13.00u en de peuterspeelzaal tot half 12. 2 oppaskinderen komen tot 12u. Volgend jaar kon dat niet meer, dan moest ze naar de psz, omdat ik geen toeslag meer zou krijgen. Ik hou mijn dochter bewust niet thuis want ze moet toch ook leren in een groep leeftijdgenoten mee te draaien, en naar andere juffen te luisteren. Op school ben ik er ook niet bij! Bij mn oudste kon je op school precies zien welke ouders hun kind 4 jaar fulltime thuis hadden…dat wil ik voor mijn kind dus niet. Overigens zijn er nog echt wel veel thuismoeders. Niet iedereen werkt. Valt best wel mee eigenlijk. In elk geval, gister hoorde ik dat wij gastouders volgend jaar toch weer recht hebben op kinderopvangtoeslag!! JIEHOE!!! Kan mijn dochter gewoon blijven waar ze zit, kan ik de kinderen die ik opvang houden en heb meteen weerplekjes vrij voor anderen! YEAH!!!

 • Anna

  Ik sluit me helemaal aan bij Wilma. Wij zouden misschien ook een 2e willen maar het is financieel gewoon echt niet te doen dus dat kan ik in ieder geval uit mijn hoofd zetten terwijl we allebei toch 4 dagen werken. Ons dochtertje gaat 2 dagen per week naar het kinderdagverblijf en dat kost ons al een vermogen laat staan dat je er 2 hebt?! Oma woont op 1,5 uur rijden maar komt gelukkig 1 dag in de week oppassen (wij vergoeden haar reiskosten dat zijn per maand ook extra kosten waar je niets van terugkrijgt). Ik weet ook allemaal niet zo goed hoe we het volgend jaar moeten doen? Op deze manier loont het bijna niet meer om te blijven werken?

 • Irma

  Ik kom volgend jaar ook gigantisch in de problemen. Ik werk namelijk niet onder schooltijd. Ik werk namelijk in de zorg en draai meestal avonddiensten of werk in het weekend. Hooguit draai ik eenmaal per week een vroege dienst van maximaal 5 uur. Die dan ook nog om 7.00 uur beginnen. Mijn partner is werkzaam in de horeca dus die heeft z’n werktijden ook niet onder schooltijd.

 • Kirsten

  Sinds een paar maandjes werk ik weer. Eindelijk heb ik kinderopvang kunnen regelen omdat er voorheen geen plek was. Opa’s oma’s heb ik niet achter de hand dus ben afhankelijk van kdv. Ik neem 3 dagen kdv af en ik werk onder schooltijd zodat ik geen bso nodig heb (kan ook niet vanwege gezondheid dochter). Verder werk ik avonden en om de zoveel tijd een zaterdag. Ik heb een 0 uren contract en werk gemiddeld 20 uur per week. Nu staat op de site van de belastingdienst een rekenvoorbeeld van iemand die 20 uur werkt (maal 140% op jaarbasis) Dit betekent dat je recht hebt op maximaal 121 uur kdv. Ik moet 3 hele dagen afnemen omdat ik van 9.30-14.30 werk. Dat is per maand 143 uur. Houdt in dat ik 32 uur per maand aan kinderopvang zelf moet betalen (ruim 200 euro) En daar komt dan ook nog de eigen bijdrage bij over die 121 uur. Uitgerekend is dat zo’n 550 euro die ik zelf moet betalen!!! En niet te vergeten dat sinds ik werk ik ook geen recht meer heb op huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Het kinderdagverblijf verhoogd de uurprijs ook al zodat de opvang voor ons 50 euro per maand duurder wordt. Dat verdien ik niet eens met mijn 20 uur werken. En niet te vergeten dat sinds ik werk ik ook geen recht meer heb op huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Het kinderdagverblijf verhoogd de uurprijs ook al zodat de opvang voor ons 50 euro per maand duurder wordt. En dan wil de overheid zo graag dat de huisvrouwen weer aan het werk gaan? Ik heb het opzeggingsformulier voor het kdv al opgevraagd en ik stop met werken. Dit is toch niet te doen. Kijk voor info hier maar eens. http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag2011/kinderopvangtoeslag_wie_wat_wanneer/kinderopvangtoeslag_wie_wat_wanneer-02.html

 • Ikke

  Sinds een paar maandjes werk ik weer. Eindelijk heb ik kinderopvang kunnen regelen omdat er voorheen geen plek was. Opa’s oma’s heb ik niet achter de hand dus ben afhankelijk van kdv. Ik neem 3 dagen kdv af en ik werk onder schooltijd zodat ik geen bso nodig heb (kan ook niet vanwege gezondheid dochter). Verder werk ik avonden en om de zoveel tijd een zaterdag. Ik heb een 0 uren contract en werk gemiddeld 20 uur per week. Nu staat op de site van de belastingdienst een rekenvoorbeeld van iemand die 20 uur werkt (maal 140% op jaarbasis) Dit betekent dat je recht hebt op maximaal 121 uur kdv. Ik moet 3 hele dagen afnemen omdat ik van 9.30-14.30 werk. Dat is per maand 143 uur. Houdt in dat ik 32 uur per maand aan kinderopvang zelf moet betalen (ruim 200 euro) En daar komt dan ook nog de eigen bijdrage bij over die 121 uur. Uitgerekend is dat zo’n 550 euro die ik zelf moet betalen!!! En niet te vergeten dat sinds ik werk ik ook geen recht meer heb op huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Het kinderdagverblijf verhoogd de uurprijs ook al zodat de opvang voor ons 50 euro per maand duurder wordt. Dat verdien ik niet eens met mijn 20 uur werken. En niet te vergeten dat sinds ik werk ik ook geen recht meer heb op huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Het kinderdagverblijf verhoogd de uurprijs ook al zodat de opvang voor ons 50 euro per maand duurder wordt. En dan wil de overheid zo graag dat de huisvrouwen weer aan het werk gaan? Ik heb het opzeggingsformulier voor het kdv al opgevraagd en ik stop met werken. Dit is toch niet te doen. Kijk voor info hier maar eens. http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag2011/kinderopvangtoeslag_wie_wat_wanneer/kinderopvangtoeslag_wie_wat_wanneer-02.html

 • Denise

  Ik mag aannemen dat deze regels ook gelden voor mij en ik ben een alleenstaande moeder. Vandaag heb ik door de kinderopvang laten berekenen wat ik in 2012 moet gaan betalen voor kinderopvang. het komt er op neer dat ik 9 uren per week zelf moet gaan betalen dit komt dan neer op 7000 euro per jaar en ik heb maar een inkomen van 18.000 per jaar. Al zou ik willen dit kan ik onmogelijk opbrengen. Mijn opvang gaat per dagdeel ik ben net een uur later vrij en moet dus een extra dagdeel opnemen. Ik ben er dus beroerd aan toe en als er geen oplossing komt voor dit probleem gedwongen om te stoppen met werken. Dit vind ik waardeloos. Ik heb er zo hard voor gevochten als alleenstaande moeder om mijn kinderen het goede voorbeeld te geven en wordt nu gedwongen om met werken te stoppen. Is dit nou de bedoeling van het nieuwe kabinet?? Ik hoop eigenlijk nog steeds dat de regering met een passende maat regeling komt.
  En even voor de mensen die meer verdienen en meer moeten betalen. Wees maar blij dat u nog kan betalen!! Ook al neem ik ontslag dan blifj ik met een schuld van zoiezo 1300 euro zitten door het opzeg termijn van 2 maanden die alle opvangen hanteren.

 • Eva Wortmann

  Het is toch absurd dat wij, beiden ZZP-er, op deze manier op geen enkele manier gesteund worden om een eigen bedrijf op te zetten?! Wij verdienen nog heel weinig met onze beide zaken maar stoppen wel enorm veel uren in de bedrijven. Zo werkt dat bij de opzet van je eigen bedrijf, en nu moeten we stoppen en weer in loondienst?! Wij zien geen andere oplossing maar dat kan toch niet de bedoeling zijn?!

 • sheman

  Ik begrijp dat het nieuwe jaar voor de deur staat. Maar ik vind het echt een beetje onbeschoft dat ik vandaag bel, en de belanstingdienst zelf nog niet eens weet hoe het zit, maar het gaat wel volgende maand in. Bovendien hebben we met kinderen te maken, die haal ik dus niet zomaar even van de creche af, met hun vriendjes en vriendinnetjes. Ik had het fatsoenlijk gevonden, de plannen iig een jaar later te laten ingaan, zodat zowel belastingdienst als ouders beter weten waar ze aan toe zijn. Vooruit kijken. Niet impulsief, maar gedegen beslissingen nemen. Als eerder beter was nagedacht, had dit uberhaupt niet gehoeven, ik heb het altijd al vreemd gevonden dat de toeslag niet aan uren was gekoppeld, wordt doodziek van al die impulsieve ondoordachte sprongen!

 • Hana

  Onze zoon gaat minder naar bso, en over een half haar zitten ze beide op school en kan ik gelukkig stoppen met de opvang want gister kon je weizigingen doorvoeren en zag direct dat ook het kindgebonden budget 40 euro minder word en de zorgtoeslag word ook lager
  Op werkdagen is er zoveel stress en ik werk nu maar voor 100 extra in de maand….
  Plezier in mijn werk vergaat zo wel, en loont het nog?
  Het us dat het maar voor een paar maanden nog us want anders was ik gestopt. En de komende jaren moet er nog meer bezuinigd worden op kinderopvang

  Vraag me wel af waar je in moet vullen hoeveel uren je werkt want daar word bij de belasting opgave/wijziging niet om gevraagd
  Las ergens dat ze dat berekenen aan je verdiensten maar hoe dan als je een laag uurloon hebt zoals ik? Ik blijf hier alleen maar omdat ik nu lastig naar ander werk kan overstappen en toch in het arbeidsproces wil blijven zitten

 • diana

  Vreselijk, schrik hier heel erg van!
  Ik, persoon van goed vertrouwen, dacht dat dit ergens nog wel met een sisser af zou lopen!

  Vraag me nu ineens af of ik nu nog wel zo blij moet zijn dat ik temidden in een reorganisatie mijn baan heb mogen behouden.
  Als ik het zo lees kan ik beter een x aantal jaar thuis zitten met behoud van 70% van mijn salaris! Tegen die tijd zit mijn kleine op het lager onderwijs. Pfffen sprake van een eventuele 2e zit er nu al helemaal niet meer in!
  Hoe willen ze het tekort aan werkenden over een tig aantal jaar vervolgens weer gaan oplossen? Krijg je dan een extra premie voor ieder kind dat je op de wereld zet??! Import vanuit andere landen waarvan we inmiddels allemaal weten wat daar van komt?!Onbegrijpelijk dit, en we slikken het maar voor zoete koek!

  Ik lees hier dat veel mensen zeggen: ik stop met werken, maar wat dan? Leef je dan van 1 salaris (indien je een partner hebt) of van een uitkering, want die krijg je toch ook niet zo makkelijk meer?

 • Happysinglemum

  Ik weet dit pas van die 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag na je einddatum van je contract. Nu houdt het bij mij na 3 jr op 31-12.
  Ik twijfel wat te doen, ik zoek me suf en heb alle vacaturesites volgens mij al wel gehad. Heb gesolliciteerd op callcenterwerk (stuk beneden mijn niveau maar moet toch wat). Nu vraag ik me dus echt af wat te doen.
  Ik heb waarschijnlijk recht op WW+toeslag omdat ik anders met 70% van mijn 24 uur onder de bijstandsnorm zit.
  Vb. Als ik voor 12 uur callcenterwerk aanneem en de rest wordt bijgevuld. Ik vraag me af of ik dan nog op hetzelfde bedrag uitkom, dus die WW+toeslag.
  Mocht het minder zijn, dan kan ik het niet aannemen aangezien we dan amper rond kunnen komen.

  Ik hoop dat het wel zo is, omdat ik dan toch kan werken en de bso kan door laten lopen. En dan ondertussen verder kijkend voor de resterende uren uiteraard.

  Lukt dit allemaal niet dan zal ik de bso moeten stopzetten. Zit je in een solligesprek vragen ze wanneer je kunt beginnen; Nou, op dit moment is er een wachtlijst van 4 maanden :-S
  Dit kan toch niet. Ik begrijp er gewoonweg niks van.

  Nou ja, hopen maar dat ik snel een baan in mijn richting kan vinden en dit probleem is opgelost.

  Helaas zijn er zovelen die met ditzelfde probleem zitten en waarbij de kosten nog veel hoger zijn! Aangezien 2 kinderen het gemiddelde is, als je die beiden 2 dagen op de creche hebt, 1100 per maand?

 • moeilijk

  wat ik niet snap is dat je overal moet lezen dat men fraudeert en dat ze mensen harder willen aanpakken maar waarom pakken ze de kdv’s ook niet aan dan?

  ik hoor steeds meer mensen zeggen dat ze werken en kinderen hebben en tja er zal brood op de plank moeten komen toch’?
  nu ken ik een gezinnetje met 3 kindjes en die ontvingen ook kdv toeslag nu moesten ze na een aantal jr alles indienen,contracten betalingsbewijzen en facturen geloof ik maar er werd niets mee gedaan en zijn er 3 volledige jaren gewoon op 0 gezet waardoor ze alles moeten terug betalen!! ik heb geen kinderen maar ik kan me de frustratie van het gezin voorstellen.
  de belasting zet een gezin nu voor wat ik mocht zien,ruim 100.000 euro aan schuld!!!!!! het gezin gaat kijken of men een bezwaarschrift kan indienen alleen wil ik voor hun wat uitzoeken maar weet niet hoe misschien weet 1 van jullie dit wel.

  De vraag is als men alles toezend dus contracten kdv betalingsbewijzen en facturen, hoe wordt dit aangepakt?
  Gaan ze het kdv bellen of hoe werkt zoiets?
  Mensen zijn bang dat ze nu onder fraudeurs vallen omdat de belasting dus alles ingetrokken heeft maar men kan uiteraard nooit binnen 24 maanden 100.000 euro betalen dat zou als ik goed reken ruim 4166 euro per maand terug betalen,dat is toch niet te doen!
  Worden mensen tegenwoordig eigenlijk in de cel gezet als men het niet kan terug betalen?
  Kunnen mensen mij meer uitleg verschaffen zodat ik misschien het gezin kan helpen,wat ik niet weet is of de kinderen daadwerkelijk op een kdv zitten natuurlijk maar goed ik neem aan dat ze eerlijk hierin zijn!!

  groetjes

 • Kate

  Fijn om van sommige reageerders te horen dat “we” zelf kinderen wilden en dat “het” nu dus ons eigen probleem is…. ik wilde niet in de bijstand raken dus ben ik gaan werken. Als ik sommige reacties lees dan moeten wij vrouwen maar stoppen met kinderen krijgen…. dan krijgen die mensen die nu een grote mond hebben over “kinderen zijn je eigen keuze etc” straks geen persioen meer, geen verpleegkundigen aan hun bed…. etc etc. Zullen we maar massaal thuis gaan zitten totdat de kids 12 jaar zijn???? Moet je zien hoe snel de paniek uitbreekt bij die fijne politici. En nog een vraag: Waarom is het in de ons omringende landen wel mogelijk om een betaalbare kinderopvang te hebben??

 • marie

  je kan het beste gewoon naar een gastouder gaan daar betaal je voor de werkelijke uren en die worden ook vergoed.
  of dat nu 1 hele dag is of 1 uur op een dag is dat maakt niet uit

 • Sander

  Beste Nora,

  Decennia lang is er een verkeerd en veelal op korte termijn gericht beleid gevoerd door onze politieke leiders. De huidige regering moet nu hele harde maatregelen treffen om onze staatskas en begroting op orde te krijgen voor nu en de lange termijn.
  Mijn partner en ik werken beiden fulltime om een mooie toekomst voor ons kind en onszelf te waarborgen. Wij gaan door de nieuwe maatregelen fors meer betalen en ontvangen veel minder toeslag voor de Kinderopvang. Je hoort mij echter niet zeuren en klagen over onze regering. We hebben het in Nederland nog steeds goed als je gewoon werkt voor je geld. Mensen met beperkingen verdienen onze steun. Gezonde mensen die kunnen werken moeten ophouden met zeuren en gewoon aan de slag gaan. Enkel en alleen indien we met zijn allen ons inzetten en door de zure appel bijten hebben we misschien op de lange termijn weer voldoende reserve om ieders pensioen te betalen, toeslagen uit te keren en volwaardige uitkeringen te betalen voor de mensen die het echt nodig hebben.

 • Pewwy

  Mooie brief gekregen van de belastingdienst. We ontvangen teruggave voor te veel uren, aangezien onze opvang 11 uur per dag open is (en we er ‘maar’ 8-9 afnemen). Die 11 wordt berekend, dus we zijn de Sjaak. 19 uur per maand zelf betalen, naast de al eerder verlaagde teruggave. Kost intussen bijna 600,- per maand. Dat wordt dus stoppen met werken voor degene die parttime werkt, dat is goedkoper. Bedankt, vrienden in Den Haag, weer iemand de ww ingejaagd … top.

 • Mirei

  Ik kreeg van de week een brief van de Belastingdienst, nu kan je doorgeven hoeveel uur je werkt. Ik werk er 24, op ma, di en wo. Op die dagen gaat mijn zoontje naar de BSO. Ik heb recht op 72 uur vergoeding, maar ik gebruik, door de woensdag, 78,5 uur. Had ik niet op woensdag gewerkt, maar op ma, di en do zou ik wel binnen die 72 uur vallen. Ik vind het belachelijk! Ik kan (helaas) niet zomaar van dag gaan veranderen. Hier hebben ze in Den Haag dus niet over nagedacht. Of juist wel… Ik snap bezuinigingen, ik snap het tegen willen gaan van frauderen, maar het voelt zo oneerlijk. Werk in de zorg, ook wij hebben te maken met bezuinigingen, ik hoop dat ik mijn baan hou zodat ik niet die ellende hoef te ervaren dat je na 3 maanden werkeloos de opvang moet stopzetten.

 • marco

  Mijn vrouw werkt 2 dagen per week in de voor en naschoolse opvang. Samen 12 uur per week. Hierdoor gaan onze kinderen (2) dus ook naar de voor- en naschoolse opvang. Met de nieuwe regels hebben we nog maar “recht”op 36 uur per kind permaand. Dit gaat ons ongeveer €150,- per mand extra kosten en werkt mijn vrouw nog voor €25-50 per MAAND !!! De rest gaat naar de kinderopvang.
  En dit om er voor te zorgen dat anderen kunnen gaan werken terwijl er goed op hun kinderen wordt gepast. Weer een briljante regeling vanuit den haag, bedankt Kamp.

 • Mieke

  Voor vele mensen grote paniek!!!!
  De kdv zouden eens moeten gaan nadenken om de uren anders te gaan berekenen.
  Er zijn in Nederland vele hele goede gastouders (via goede gasouderburo’s) die het heerlijk vinden om kinderen op te vangen en ze te vermaken en te verzorgen. Het grote voordeel van gastouders is dat je zelf van te voren de uren bepaald, die vast komen te staan in een contract. Je kan zelfs vast laten leggen (bij naschoolse opvang) dat de kinderen in de schoolvakanties niet komen. Als je dat van te voren overlegt en vast laat leggen in het contract hoef je daar uiteraard ook niet voor te betalen. Dat zoe een grote uitkomst zijn voor vele werkenden die bij de BSO verplicht zijn om een bepaald aantal uren af te nemen.
  Ik werk zelf, met heel veel plezier, al 16 jaar als gastouder, en heb nog nooit een klacht gehoord.
  Ik ben zelf aangesloten bij een erg goed gastouderburo: GOB Kroostopvang in Sassenheim.
  Dus niet meer piekeren, maar contact opnemen met een gastouderburo die vast een leuke gastouder voor jou kinderen kan vinden. Succes

 • karin

  Waarom voor uren waarvan je geen gebruik maakt met kinderopvang wel betalen? Hoeveel gezinnen wil dit kabinet in armoede hebben. Eerst wordt gepromoot om huisvrouwen mee aan het werk te hebben 2 verdieners konden makkelijker een hypotheek krijgen. Kinderopvangtoeslag wordt hard op gekort en dan ook nog uren moeten betalen waar je geen gebruik van maakt. Werkgevers betalen toch ook geen uren die je niet werkt waarom moet je dan wel betalen voor de uren dat je geen kinderopvang nodig hebt.

 • Riekie

  De kinderopvang waar onze kinderen naartoe gaan rekent per afgenomen dag 11 uur. Dat betekent dat je moet gaan bijbetalen omdat er minder vergoed wordt. Het is niet zo dat zij flexibele uren kennen of dat ik makkelijk kan switchen naar een andere kinderopvang waar je 10,5 uur maar hoeft af te nemen.
  En ik werk als ZZP’ er en maak veel uren als ik werk, maar als er geen opdracht is in deze moeilijke periodes zou het ook nog betekenen dat ik daar achteraf nog fors moet gaan bijbetalen. Ik snap dat als je thuis zit het niet nodig is dat je je kinderen naar creche brengt. Echter het huidige systeem is daar nog verre van op ingericht.
  Als ZZP’er is deze nieuwe regeling nog ingewikkelder en bijna omgekeerde wereld.
  Kortom: zorg eerst voor een gezonde marktwerking en flexibele kinderopvang en introduceer dan deze regeling.
  P.S. De informatie die aan ZZP’ ers gegeven wordt is zeer beperkt. Een verbeterpuntje?

 • miranda hulleman

  ik werk 16 uur en ga een dag naar school.
  ik heb mijn kinderen daarom 3 dagen in de week naar de kinderopvang.

  mijn vraag is moet je ergens aangeven dat je ook een dag naar schol gaat, want anders zou ik dus 1 hele dag kinderopvang voor 2 kinderen zelf moeten gaan betalen. dat is niet te doen.
  hoe gaat dat in zijn werk?

 • Jo

  @Miranda, heb zojuist met de belastingdienst afdeling toeslagen gesproken. Ik las ergens dat je vrijstelling krijgt indien je studeert, blijkt dat dit alleen geldt als je een voltijd studie volgt, dus in theorie zou je die ene dag volledig zelf moeten betalen…

 • Ari

  Onze dochter gaat naar een gastouder. Wij hebben ooit aangegeven 10 uur per week af te nemen. Voor deze 10 uur krijgen wij ook kinderopvangtoeslag. Tijdelijk gaan wij meer uren afnemen. Ik zou een hogere toeslag kunnen aanvragen. Punt is dat het een tijdelijke situatie is en dat ik daarom niet 2x per jaar wil wijzigen. Vraag; als aan het einde van het jaar blijkt dat ik meer uren heb afgenomen dan dat ik toeslag heb gekregen, krijg ik de extra toeslag dan alsnog? Zo ja, hoe berekent de belastingdienst dat? En moet ik daar iets voor doen?

 • janne

  Wij hebben inderdaad te maken met een regering die niet nadenkt en één die niet kan rekenen.
  Wat men klaagt dat de kinderopvangkosten zo hoog zijn. Maar lieve mensen: U als vraagouder ontvangt een percentage, van dit percentage betaald uw werkgegeven ook een gedeelte en de rest betaald u zelf. M.a.w. de staat betaald maar een klein gedeelte.
  Daarnaast ontvangt de staat een groot gedeelte terug door middel van de inkomstenbelasting van de bureaus en van de gastouders (want er wordt immers bruto uitbetaald). Tevens geven mensen die meer te besteden hebben, over het algemeen ook meer geld uit. (waarover 19% of 6% belasting betaald wordt) In principe ontvangt de staat meer dan wat ze uitgeeft.

  Voor de vraagouder is het het verstandigst om een gastouder in te schakelen, daar zij hiervoor per uur betalen.

 • Janine

  Prima idee van de overheid om de fraude in de kinderopvang de kop in te drukken. Mensen die zelf te lui zijn om te werken hun kinderen naar de kinderopvang sturen en ook nog over de rug van een ander! Ik zie het hier veel in de buurt gebeuren. Het is een schande!

 • gastouder

  En wat denken jullie van alle gastouders ,BSO’s en kinderdagverblijven? Die redden het ook niet meer om aan het werk te blijven als het grotendeel overweegt hun baan op te zeggen omdat de te maken kosten voor de kinderopvang niet meer afweegt ten opzichte van te verdiensten. En dan al niet te denken aan wat dat aan werkloosheid met zich meebrengt voor alle partijen? Daarbij komt nog dat in 2013 voor het eerste kind uit het gezin geen kinderopvangtoeslag meer word verleend. Hoe gaat dat dan met samengestelde gezinnen met een co ouderschap?

 • RALPH

  Ons probleem is dat ik geen vast contract heb, mijn contract afloopt, ik dus 0 uur werk, wij geen €800,– kunnen betalen per maand aan de kinderdagopvang . (we komen dan trouwens weer onderaan de lijst als ik werk zou vinden, dus in principe zou ik geen werk kunnen aannemen want we kunnen ons kind niet kwijt en er is ook een tekort aan gastouders in onze regio), dat ik een studie wil volgen om weer aan het werk te komen, maar omdat ons kind dus verplicht thuis moet houden hij (logisch) aandacht vraagt waardoor ik niet aan de studie zal toekomen, dat ik voor stage en het aantal uren studie volgens de belastingdienst geen toeslag kan ontvangen.

  Hoe moet ik aan werk komen? Ik wil een studie studie volgen terwijl ons kind de aandacht vraagt, kinderopvang regelen terwijl deze overvol zit?
  We worden aan alle kanten vastgezet, je wordt onderdruk gezet om zsm werk te vinden, dit is ok, maar kinderdagopvang zit… en als je een studie wilt volgen op zo snel mogelijk vast werk te vinden bestaat er geen mogelijkheid om voor die uren en de stage een vergoeding tbv kinderdagopvang te regelen.

  Bestaat er een regeling dat er tbv een werkgerelateerde studie een vergoeding bestaat oid??

 • sannebel

  ik heb ook een probleem met kinderopvang.ik zit nu in de ww.ben alleenstaande ouder.kan en heb een baantje kunnen regelen bij de thuiszorg,mooi onder schooltijd.echter de vakantietijd komt eraan.kinderopvang is vervallen en ik heb een nul uren contract.Ik MOET me beschikbaar stellen voor die uren vd ww,kinderopvang zegt opvang Moet je minimaal 1 dag p wk afnemen.maar als ik dat doe en ik regel vd 4 dgdn kinderopvang maar ik word niet opgeroepen vd thuiszorg,heb ik wel die uren aan mn broek en word ik doodleuk niet vergoed .hoe los je dit nou op?ww weet het niet,uwv niet,en kinderopvangbedrijf zegt ook;is onmogelijk in deze sitiatie!want wat als je buren met kinderen zelf op vakantie gaan en je familie het niet kan opvangen?dan zegt uwv je bent dus niet beschikbaar die weken dus krijg je GEEN ww uitkering!en met mij zullen er velen zijn vermoed ik die hier tegaan lopen!hoe doen jullie dat?en waar kunnen we dit nu aankaarten?

 • Kiki

  Ik woon samen met me kind en me vriend. We hebben laatst een brief gekregen over toeslagpartners. Ik ben een student en hij heeft een wajong uitkering. Ik wil me zoontje op een kinderopvang zetten. Maar heeft het dan gevolgen? Omdat hij dus thuis zit, maar van bureau jeugdzorg mag hij niet alleen met mijn zoontje zijn. Ik heb laatst een kinderdagverblijf gesproken en die hebben mij gezegd dat ik bij de ggd kan aankloppen, maar die geven alleen 3 dagen en ik heb echt 5 dagen nodig.. Wat kan ik nu doen?