kinderopvangtoeslag 2012 flexibiliteit kinderdagverblijven? 1


Kinderopvangtoeslag 2012 en flexibiliteit kinderdagverblijven

Zoals we allemaal weten wordt de kinderopvangtoeslag vanaf 2012 sterk versoberd. Iedere ouder die zijn of haar kind naar een gastouder of kinderdagverblijf brengt, zal meer moeten bijdragen in de kosten voor de kinderopvang, omdat de kinderopvangtoeslag minder wordt.

De site kinderopvangtoeslag.com vraagt een aantal instellingen hoe ze hierop gaan inspelen?

Kinderopvangtoeslag gekoppeld aan arbeidsuren

Buiten dat de kinderopvang alleen maar duurder wordt, verandert er ook nog iets anders aan de kinderopvangtoeslag, wat voor veel ouders grote gevolgen kan hebben.
In 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal arbeidsuren van de partner die het minst werkt.
Ouders krijgen nog maar voor 140% van hun gewerkte uren kinderopvangtoeslag. Voor de naschoolse opvang geldt 70% van het aantal uren van de minst werkende partner.

Bijvoorbeeld:
Een ouder werkt 24 uur verspreid over 4 dagen. (4 dagen van 6 uur). Ze ontvang nog maar voor 24 x 140% is 33, 6 uur kinderopvangtoeslag. Vaak moet je bij een kinderdagverblijf per dag betalen. Een dag heeft ongeveer 10 uur. Deze ouder krijgt dus een rekening van het kinderdagverblijf van 40 uur en er wordt maar 33,6 uur vergoed. Voor de resterende 6,5 uur moet ze de volledige uurprijs zelf betalen.

Deze regeling is dus nadelig voor mensen die weinig uur  per dag,of onregelmatig werken.

Antwoord minister Kamp flexibiteit kinderopvangtoeslag

Minister Kamp antwoord hierop:

“Er ligt een verantwoordelijkheid bij de kinderopvangsector om ouders meer keuze en flexibiliteit te bieden in het aantal uren dat ze kunnen afnemen. Ik verwacht van de sector dat zij ouders hierin tegemoet komt.”

Makkelijk gezegd van de minister! Hoe flexibel zijn kinderopvanginstellingen eigenlijk?

Flexibiliteit kinderopvanginstellingen mbt de kinderopvangtoeslag

Kinderopvanginstellingen zijn vaak instellingen met  een commerciële inslag. Ze zullen moeten zorgen dat ouders kiezen voor hun instelling. Op veel plekken zeker de laatste tijd is er animo genoeg geweest voor de kinderopvang. Daarom hebben ze nooit echt veel moeite hoeven doen om kinderen binnen te halen en te houden.

Nu kon dat wel eens anders gaan worden met de maatregelen betreffende de kinderopvangtoeslag in 2012. Een aantal ouder zal (noodgedwongen) moeten stoppen met het afnemen van kinderopvang. Door zich flexibel op te stellen zouden ze deze kinderen binnen kunnen houden.

Maar kinderopvanginstellingen hebben ook personeel rond lopen uiteraard. Verder maken ze ook andere kosten. Door zich flexibeler op te stellen zullen ze wellicht de uurprijs om hoog moeten doen. Aan de andere kant is er 5 minuten voor sluitingstijd bijna geen één kind meer. Terwijl alle ouders netjes betalen voor het laatste uur.

kinderopvangtoeslag.com vraagt kinderopvanginstellingen om reactie

Wij van de site kinderopvangtoeslag.com hebben het onderstaande bericht naar een aantal kinderdagverblijven gestuurd. Hun antwoord wordt binnenkort op deze site gepubliceerd. Dus laat hieronder je email adres achter en blijf op de hoogte

Geachte heer/mevrouw,

Zoals het u niet ontgaan zal zijn worden de maatregelen voor de kinderopvangtoeslag de komende jaren versoberd. Bovendien kan  er vanaf 2012, nog maar voor 140% van de uren van de minst werkende ouder kinderopvangtoeslag worden aangevraagd voor dagopvang. De verwachting is dat veel ouders met onregelmatige diensten of ouders die bijvoorbeeld maar 5 of 6 uur per dag werken in de problemen komen.

Op de site www.kinderopvangtoeslag.com ontvangen we een hoop reacties van verontruste ouders.

Graag zouden wij willen weten hoe uw instelling gaat inspelen op de aangekondigde maatregelen.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  • Heeft uw instelling maatregelen getroffen om met de aangekondigde maatregelen voor de kinderopvangtoeslag om te gaan? Zo ja welke?
  • Verwacht u door deze maatregelen een terugloop van het aantal kinderen die gebruik maken van de opvang in uw instelling?
  • Bent u van plan om flexibeler te werken, om ouders die met het 140% criterium in de problemen komen te gemoed te komen? Zo ja hoe?
  • Heeft u er bezwaar tegen als uw reactie geplaatst wordt op de site www.kinderopvangtoeslag.com. Indien u dit liever niet heeft zal u informatie alleen gebruikt worden voor beeldvorming en onderzoek.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

kinderopvangtoeslag.com

Blijf op de hoogte

Laat hieronder je email achter en ontvang alle nieuwe berichten en besparingstips voor de kinderopvangtoeslag!


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

One thought on “kinderopvangtoeslag 2012 flexibiliteit kinderdagverblijven?

  • KaatjeV

    Ik heb inmiddels een aankondiging van het kdv ontvangen. Wegens stijgende kosten etc. Er wordt een kostenstijging doorberekend maar niet via verhoging van het uurtarief (6,36) maar door verruiming van de openingstijden. Hoera, flexibel maar wel grotendeels in hun eigen straatje. De standaard openingstijd wordt verlengd van 10,3 naar 10,75 per dag. Gevolg voor mij persoonlijk: gewoon 2 dagdelen afnemen. (werkzaam in thuiszorg, max. 6 uur per dag). Snik.