Kinderopvangtoeslag 2013 Prinsjesdag Nieuw Kabinet 1


Kinderopvangtoeslag 2013 Prinsjesdag

Dinsdag 18-9-2012 is het weer prinsjesdag geweest. Voor de kinderopvangtoeslag was er weinig nieuws te melden. Met Prinsjesdag is de indexering van de uurprijs in 2013 definitief geworden (verhoging van 1,5% t.o.v. 2012).  In een eerder wetsvoorstel was voorgenomen om geen indexering in de uurprijs van de kinderopvangtoeslag toe te passen.

We hebben op onze site een rekentool gemaakt, waarmee je kan uitrekenen wat je in 2013 aan kinderopvangtoeslag kwijt bent. Deze sheet is up-to-date met bovenstaande maatregel!

De maximum te vergoeden uurprijs komt in 2013 dan op :
  • €6,46 voor dagopvang (was 6,36 in 2012),
  • €6,02 voor buitenschoolse opvang (was 5,93 in 2012),
  • €5,17 voor gastouderopvang(was 5,09 in 2012).

Wanneer heeft dit invloed op jou? 

Als je kinderopvang meer kost per uur dan de maximum uurprijs in 2012, zal je meer Kinderopvangtoeslag krijgen. De meeste mensen zullen per maand tussen de 10 en 30 euro meer KOT krijgen. door de indexatie. Hieronder een voorbeeld van een gezin wat 2 kinderen 2 dagen naar de dagopvang brengt en een verzamelinkomen heeft van 50.000:
In 2013 is dit gezin kwijt aan de kinderopvang:
€1235 per maand (uitgaande van een uurprijs an €6,50):
€930 per maand (te ontvangen Kinderopvangtoeslag)
€305 te betalen.
[subscribe2]

Zonder indexering was dit gezin kwijtgeweest aan kinderopvangtoeslag:

€1235 (zelfde de crèche is evenduur)
€915 per maand (te ontvangen kinderopvangtoeslag)
€320 te betalen.
Dit gezin heeft dus 15 euro per maand profijt. Dit komt omdat de overheid van de €6,50 aan kosten voor de kinderopvang per uur, maximaal €6,46 per uur vergoed. Het gezin moet dus 4 cent per uur volledig zelf betalen, de overige 6,46 komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.
Kortom een klein doekje voor het bloeden bij Prinsjesdag, wat in het niets valt door de overige versobering van de kinderopvangtoeslag in 2013.

Nieuw kabinet en de Kinderopvangtoeslag 2013

Waarschijnlijk is je niet ontgaan dat er verkiezingen zijn geweest en dat de PVDA en VVD gewonnen hebben. Een coalitie met deze twee partijen ligt dus voor de hand. Uiteraard weten we nog niet wat dit voor gevolgen gaat hebben voor de Kinderopvangtoeslag in 2013. Waarschijnlijk blijven de geplande bezuinigingen voor de kinderopvang voor 2013 gewoon gelden. De wet kinderopvangtoeslag 2013 is immers al aangenomen door de Tweede en Eerste kamer.

Kinderopvang in het verkiezingsprogramma van de VVD

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat weinig concreets over de kinderopvangtoeslag. Er staat het volgende: “De VVD vindt goede, betaalbare en veilige kinderopvang van groot belang. De kinderopvang dreigt echter voor hardwerkend Nederland te duur te worden. De voorstellen van de VVD repareren dit.”. Wel is het VVD minister Kamp geweest die onder zijn bewind de Kinderopvangtoeslag heeft versoberd.
Kortom het kan alle kanten uit, De VVD is ook een partij die er bekend om staat werkende mensen zoveel mogelijk te faciliteren.

Kinderopvang in het verkiezingsprogramma van de PVDA

Ook in het PVDA verkiezingsprogramma staan geen concrete voorstellen voor de kinderopvangtoeslag. Wel staat er het volgende: “Het ideaal van de PvdA is helder: kinderopvang moet een basisvoorziening zijn voor iedereen. Kinderopvang is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen verdienen kansen en de samenleving heeft baat bij goed opgevoede kinderen. Daarvoor is hoogwaardige en betaalbare kinderopvang cruciaal. Ouders moeten werk en zorg goed kunnen combineren.”
Het PVDA wil de ontwikkeling van het kind ontwikkelen door kinderopvang en de arbeidsparticipatie van ouders bevorderen. Ook staat er in hun programma dat de kinderbijslag inkomensafhankelijk gaat worden.

Ontwikkelingen kinderopvangtoeslag 2013

Zowel de PVDA als de VVD geven geen duidelijke richting voor de kinderopvangtoeslag in hun verkiezingsprogramma, het is afwachten dus. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief krijg je automatisch een melding als we een nieuw artikel publiceren:
[subscribe2]
Mochten er wijzigingen zijn voor 2013, dan verwerken wij dat meteen in onze sheet (voor het berekenen van de Kinderopvangtoeslag 2013). We houden je op de hoogte over de Kinderopvangtoeslag!

 


Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

One thought on “Kinderopvangtoeslag 2013 Prinsjesdag Nieuw Kabinet