kinderopvangtoeslag laten aanvragen door gastouder


Je kan je kinderopvangtoeslag laten aanvragen door een gastouder of kinderdagverblijf. Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag door een andere partij voorkomt een hoop rompslomp, maar als het misgaat blijft de ouder verantwoordelijk, valt te lezen in een brief van Minister Henk Kamp.

Informatie Ministerie van Sociale Zaken

Hier op de site van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid staat een kamerbrief over de motie De Mos over het verzoek aan de regering te onderzoeken welke ouders de dupe zijn van frauderende gastouderbureaus en om naheffingen die deze ouders krijgen te verhalen op de fraudeurs in plaats van de ouders die te goeder trouw hebben gehandeld.

Hier wat citaten uit de conclusie van Henk Kamp:

‘Als een aanvrager te goeder trouw de aanvraag uit handen heeft gegeven en hiermee benadeeld wordt door een gastouderbureau, is dat een privaatrechtelijke kwestie. De aanvrager kan dan het gastouderbureau verantwoordelijk stellen.’

Als ouder zit je natuurlijk ook niet te wachten op een civiele procedure tegen je kinderopvanginstelling of gastouder als er een fout is gemaakt. Het is ook nog maar de vraag bij wie de schuld eigenlijk ligt, want vaak is het ook zo dat fouten ontstaan als wijzigingen niet goed worden doorgegeven. Het is dan nog maar de vraag in hoeverre de gastouder of  het kinderdagverblijf verantwoordelijk zijn voor deze informatie. Zij zullen dan op hun beurt stellen, dat de ouders de wijzigingen niet hebben doorgegeven. Omdat het vaak om flinke bedragen gaat, zullen beide partijen tot het uiterste gaan om hun gelijk te bewijzen, omdat ze vaak beide grote moeite hebben om het bedrag op te hoesten! Houdt hier dus ook rekening mee.

kinderopvangtoeslag terugvorderen

dat er alleen kinderopvangtoeslag kan worden teruggevorderd als niet aan alle wettelijk eisen wordt voldaan. Bedragen kunnen bijvoorbeeld onterecht zijn uitbetaald als er meer dan 52 weken kinderopvang in een jaar geclaimd wordt, zonder bewijs een aanvraag met terugwerkende kracht wordt ingediend, zelf geen eigen bijdrage voor de kinderopvang is betaald, of de kinderopvangtoeslag is gebruikt voor andere doeleinden. Tegen het terugbetalen van de kinderopvangtoeslag kan altijd beroep worden aangetekend.

Waar op letten

Dus de conclusie is, dat het altijd uitkijken blijft als je de aanvraag van de kinderopvangtoeslag door een gastouder of in mindere mate een kinderdagverblijf laat uitvoeren. Voor het goed aanvragen van de kinderopvangtoeslag zijn een hoop gegevens nodig. Als vuistregel kan je aanhouden dat alle informatie die je nodig hebt voor de belastingaangifte, ook nodig is voor de kinderopvangtoeslag. Dus jaaropgaves, hypotheekrente papieren enzovoorts.


Uiteraard mag je van een kinderopvanginstelling of een gastouder verwachten dat ze van deze feiten op de hoogte zijn en rekening zullen houden met deze gegevens bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, maar zoals hierboven als staat blijft de verantwoordelijkheid liggen bij de ouders zelf.

Verder moet je ook oppassen met het doorgeven van wijzigingen. Een verandering in salaris, een verandering van het aantal uren dat je werkt, een verandering van je persoonlijke situatie hebben allemaal invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag, dus als je een van deze wijzigingen niet doorgeeft aan de kinderopvanginstelling kan je in de problemen komen.

Blijf op de hoogte

Laat hieronder je email achter en ontvang alle nieuwe berichten en besparingstips voor de kinderopvangtoeslag!

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *